מתן שירותי שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולמועצה מקומית ירוחם

מספר מכרז:03/2021
תאריך אחרון להגשה:20/06/2021
קישור לקובץ:מתן שירותי שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולמועצה מקומית ירוחם

​מתן שירותי שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולמועצה מקומית ירוחם  ​