מכרז להפעלת מעון יום

מספר מכרז:04/21
תאריך אחרון להגשה:20/06/2021
קישור לקובץ:מכרז להפעלת מעון יום.pdf

​​