הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פתח תפריט

העברת בעלות ורישום בטאבו

אם קניתם או מכרתם דירה או נכס, לבטח נתקלתם במונח 'אישור לרשם המקרקעין".

על מנת להעביר זכויות בנכס כלשהו, עליכם להמציא אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין.

אותו אישור מאשר לרשם המקרקעין שכל החובות הנוגעים לבעל הנכס בגין הנכס שולמו במלואם לעירייה.

לתשלום באופן מקוון לחץ כאן.

להורדת הטפסים לחץ כאן.(תחת קטגורית גביה)

על מה מעיד האישור?

אישור זה מעיד על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח). לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין ולהמשך הליך העברת הזכויות בנכס. תוקף תחולת האישור ירשם על גביו והינו בהתאם למועד האחרון בגינו שולם חשבון הארנונה. אל תטעו, קבלת האישור אינה מהווה אסמכתא לביצוע העברת הבעלות בספרי העירייה.  החלפת מחזיקים או העברת בעלות תתבצע אך ורק לבקשת אחד מהצדדים לעסקה, באמצעות מסמכים רלוונטיים.

כיצד מגישים את הבקשה?

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול אגף הגבייה, באמצעות הגשת בקשה בפקס, דואר, דוא"ל או בעמדת הגשת מסמכים באולם קבלת הקהל בעירייה. קבלת האישור כרוכה בתשלום החובות החלים על הנכס ואגרה בהתאם לסוג הנכס. 

טופס העברת בעלות בנכס ו/או הזמנת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

אילו מסמכים עליכם לצרף לטופס הבקשה?

כאשר אתם מתכננים להגיש בקשה לאישור לרשם המקרקעין עליכם למלא טופס בקשה ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

  • צילום נסח רישום טאבו עדכני מרשם המקרקעין / אישור זכויות מרשות הפיתוח או מחברה משכנת (בהתאם למפורט בטבלה מטה)
  • מסמכים נוספים לפי סוג העסקה (בהתאם למפורט בטבלה מטה)

עבור עסקים ישנם תנאים נוספים:

  • מועד מסירת חזקה חתום ע"י שני הצדדים או עוה"ד המייצג את הצדדים עם יפוי כוח .
  • נדרש מיקום מדויק של הנכס/ים בארנונה, במידת הצורך יידרש תשריט.

סוגי העסקאות והמסמכים הנדרשים:

סוג עסקהמסמכים נדרשים
עסקת מכרחוזה מכר (עותק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה)
העברה ללא תמורהתצהירים של  העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל (מאומתים בידי עו"ד)
חכירה / הארכת חכירהצילום חוזה חכירה או שטר חכירה
העברה מנאמן לנהנההודעת נאמנות ממס שבח או חוזה או תצהירים
פירוק חברהצו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפרק
 תדפיס מרשות התאגידים
רישום / תיקון בתים משותפיםצו רישום / תיקון בתים משותפים
הסכם גירושיןעפ"י הסכם גירושין מבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני + פסק דין
צוואהצוואה + צו קיום צוואה
ירושהצו ירושה מבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני
חברה משכנתהסכם מכר בין החברה המשכנת לקונה
 

היטל השבחה

היטל השבחה הוא היטל שצריכים לשלם בעלי הנכס כאשר שיוויו של נכס כלשהו עולה בעקבות אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הוא מחצית מן ההשבחה והוא משולם לוועדה מקומית. תשלום היטל השבחה הוא תנאי הכרחי למתן אישור לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו.

כיצד נקבע היטל ההשבחה?

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. ההיטל מחושב על פי מספר פרמטרים- מצבו התכנוני של הנכס, מצבו הפיזי ומצבו המשפטי. כאשר מדובר בהשבחה מכוח תוכנית חדשה, תקבע ההשבחה בשני מצבים: לפני אישור התוכנית ואחריה. כאשר מדובר בשימוש חורג או הקלה, תקבע ההשבחה על ידי שמאי ליום אישור השימוש החורג או ההקלה ותתייחס לעליית שווי המקרקעין. בנושאים שמאיים ומשפטיים, רשאי המחזיק בנכס לפנות לשמאי מכריע.

 כיצד ניתן לערער על השומה?

ניתן לערער על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל החייב. הערעור יוגש ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע, או לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם מחצית מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בניה או לקבלת תעודה לטאבו. הליך בירור השומה ימשך במקביל.

 מתי עליי לשלם את ההיטל?

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:
  • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום
  • מתן היתר בניה המסתמך על תוכנית משביחה
  • אישור הקלה או שימוש חורג
  • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתוכנית משביחה

 האם קיימים פטורים או הנחות?

את רשימת הפטורים מתשלום היטל ההשבחה ניתן למצוא בחוק התכנון והבנייה, בסעיף 19 של התוספת השלישית. במידה ואתם רואים עצמכם זכאים לפטור, תדרשו להמציא את המסמכים הרלוונטיים למחלקת שומה והשבחה בתחילת תהליך בירור החבות.

 ומה עוד אתם צריכים לדעת?

מיום אישור התוכנית או השימוש החורג ועד ליום המימוש, היטל ההשבחה צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה (הנמוך מבין השניים). מיום המימוש ואילך, החוב צמוד לממד המחירים לצרכן ועליו מתווספת ריבית. ניתן לפרוס עד 50% מגובה השובר לעד שישה תשלומים דחויים בריבית החשב הכללי (משרד האוצר). הפריסה תובטח בערבות בנקאית אוטונומית על פי הנוסח המחייב במועצה.

טלפון: 08-6598231/2/3     פקס:  08-6598235 

דוא"ל: ​​  gvia@ylc.org.il

 כתובת: צבי ברונשטיין 1, מחלקת הגבייה-  מ.מ ירוחם

 שעות קבלת קהל:

 ימים: א,ד,ה- 08:30-12:00

יום:    ג-         16:00-18:30

יום:    ב-        סגור

העברת בעלות ורישום בטאבו