הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פתח תפריט

חילופי מחזיק או בעלים בנכס


חשוב מאד ליידע את מועצת ירוחם ברגע שמתבצע חילוף בעלים או מחזיק בנכס, שכן על המועצה לחשב את סכום הארנונה מחדש ולחייב את המחזיק הנכון בנכס החל מרגע השינוי.
החוק דורש שבעל הנכס או העוזב את הנכס או המתחיל להחזיק בו, ימסור הודעה בכתב למועצה מיד לאחר שהשינוי מתרחש, כאשר שינוי כולל בין השאר: העברת בעלות בנכס, השכרת הנכס, (לרבות שינוי השטח, שינוי השימוש בנכס וכדומה)
טופס העברת בעלות בנכס ו/או הזמנת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

מה עליכם לדעת?

  • האחריות היא עליכם –  דעו שהאחריות על ההודעה למועצה נופלת הן על בעל הנכס הן על המחזיק הנכנס לנכס והו על המחזיק העוזב את הנכס, לכן על כל אחד משלושה שפורטו לעיל, להודיע על כל שינוי שמתרחש. במידה ולא ניתנה ההודעה, הארנונה תחויב על שם בעל הנכס הנוכחי והוא זה שיהיה מחויב לשלמה.
  • בדקו את המיסים מראש – אם הנכם עומדים לרכוש או למכור נכס, אל תשכחו לבדוק במועצה מהם המיסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס, עוד לפני חתימת החוזה.
  • שכירות קצרה – כאשר מדובר בנכס המושכר לתקופה קצרה של פחות משנה, לא תתבצע החלפת משלם/מחזיק בנכס. בעל הנכס יישאר רשום כמחזיק בנכס, והוא יהיה האחראי הבלעדי על תשלום הארנונה ולא השוכר.
  • דייר משנה – שוכר אשר שוכר רק חלק מהנכס ומתגורר בנכס ביחד עם בעליו נחשב 'דייר משנה'. במקרה זה, יהיה בעל הנכס זה החייב בתשלום על כל שטח הנכס ולא השוכר. במקרה זה, לא יהיה השוכר זכאי לכל הנחה בארנונה גם אם זו מגיעה לו עפ"י החוק (למעט מחזיקים המפורטים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993 פרק ה 2: הנחות לחיילים, נפגעי מלחמה, שוטרים ומשפחותיהם וכן נכי נפש) .

השכרתם דירה והחוזה הסתיים, ממשיכים לגור בדירה או עוברים לדירה אחרת?

במידה ושכרתם דירה, נרשמתם כמחזיקים בעירייה ועכשיו עזבתם את הדירה, טרם סיום החוזה או לאחר סיום החוזה, יש לבצע מיידית את הפעולות הבאות:

  • לשלוח לאגף הגבייה הודעת חדילת חזקה בנכס מיד עם היציאה מהנכס.
  • יש לצרף להודעתכם עותק מת.ז.
  • בכל מקרה של כניסה לדירה חדשה, יש לשלוח אלינו את חוזה השכירות החדש בצירוף צילום ת.ז השוכרים (חוזה לשנה לפחות), בצירוף טופס פתיחת מחזיק חדש /הצהרה על תחילת חזקה. 
     

ניתן לשלוח את המסמכים בפקס או בדוא"ל

טלפון: 08-6598231/2/3     פקס:  08-6598235

דוא"ל: ​​  shimona@ylc.org.il  

 כתובת: צבי ברונשטיין 1, מחלקת הגבייה-  מ.מ ירוחם

 שעות קבלת קהל:
 ימים: א,ד,ה- 08:30-12:00
יום:    ג-         16:00-18:30
יום:    ב-        סגור

חילופי מחזיק או בעלים בנכס