הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פתח תפריט

הנחות בארנונה למגורים

​​תושבים הזכאים להנחות שונות בארנונה יוכלו לברר את כל הנדרש לקבלת ההנחה במחלקת הגבייה.

הגשת טפסי בקשה

להגשת בקשה מכוונת לחץ כאן. - בבנייה....עמכם הסליחה 

הנחות בארנונה ניתנות למחזיק בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטת מועצת ירוחם.
מועצת העיר עושה את מירב המאמצים לספק לתושביה את שיעור ההנחות המרבי הניתן על פי חוק. טפסי הבקשה להנחה בארנונה מופיעים בקישורים המופיעים להלן.

מי הוא מחזיק בנכס הזכאי להנחה בארנונה?

כל אדם המחזיק בפועל נכס והוא או בעל הנכס, או שוכר אותו או מחזיק בו בכל אופן אחר, נחשב מחזיק הנכס והוא זה החייב בתשלום הארנונה ואף זכאי להנחה במידה וקיימת לו זכאות כזו עפ"י החוק. מי שאינו נחשב מחזיק בנכס הוא אדם הגר בבית מלון או פנסיון, או דייר משנה הגר בחדר או חלק מחדר של בניין שאדם אחר מחזיק בו ומשלם למחזיק דמי שכירות.

סוגי ההנחות הקיימים

הנחות  ופטורים בתשלום הארנונה נחלקים לשלושה סוגים:

     1. הנחות אישיות : הנחות הניתנות לתושבי העיירה ולבעלי העסקים בעיירה בהתאם לקריטריונים הקשורים למחזיק בנכס שנקבעו בחוק.
     2. הנחות ופטורים לנכסים:  הנחות הניתנות לתושבי העיירה ולבעלי העסקים בעיירה בהתאם לקריטריונים הקשורים לנכס. הנחות אלה כוללות הנחה עבור נכס ריק שאין עושים בו שימוש, פטור  עבור נכס שאינו ראוי לשימוש והנחה עבור בניין חדש וריק שאין עושים בו שימוש.
     3. פטורים נוספים:  פטורים מתשלום ארנונה, מלאים או חלקיים למחזיקי נכסים שונים ניתנים לפי חוק. הנחות ופטורים על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993 ונקבעים או משתנים מפעם בפעם בתקנות מחייבות שמתקין שר הפנים, תקנות אלו אומצו ואושרו ע"י מועצת ירוחם.
 
שימו לב, בחיובי הארנונה לשנה השוטפת נכללות כבר ההנחות והפטורים לאותם מחזיקי נכסים במגורים, שלגביהם היה מידע מוקדם בידי המועצה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים.

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה

  • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ-"מחזיק" בנכס בספרי המועצה (למעט חייל, נכה צה"ל, עובד משטרה, משרת בשירות בתי סוהר)
  • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום מועצת ירוחם. במידה וימצא כי התגורר בעבר בעיר אחרת, ימציא מהרשות אישור על אי קבלת הנחה בעיר אחרת, למעט הנחות לחיילים בשירות סדיר וסטודנטים.
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן.
  • המחזיק בשני נכסים או יותר יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד עפ"י החלטתו.
  • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס  כבעלים או כשוכר (בכפוף להמצאת חוזה שכירות בתוקף לשנה לפחות)
  • כל בקשה להנחה חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח. במקרה בו מגיש הבקשה מיופה כוח, יש לצרף גם אישור ייפוי כוח מהזכאי להנחה.

 

1. להסבר על הנחות בגין מצב כלכלי לחץ כאן.

2. להסבר על הנחות בגין נכות לחץ כאן.

 3. הנחה לאזרח ותיק – פרטים במחלקה .

       טופס נדרש: טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה.

4. להסבר על הנחות אחרות לחץ כאן.

הנחות בארנונה למגורים