הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פתח תפריט

מידע על התשלום ארנונה

 מהי ארנונה?

מהרגע בו רכשנו או שכרנו את הדירה הראשונה שלנו – אנו חייבים בתשלום הארנונה, אבל כמה מאתנו באמת יודעים במה מדובר?
 ארנונה הוא מס שצריך לשלם כל אדם המחזיק בנכס (כולל מבנים, דירות מגורים, קרקעות ונכסים לשימושים אחרים) אשר נמצא בתחום שיפוט הרשות המקומית. הארנונה הוא מס שחובה להטילו, לחייבו ולשלמו עפ"י חוק. מס זה משולם לקופת העירייה בה נמצא הנכס שלנו, והוא משמש למימון כלל פעולותיה של העירייה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר.
 

 צו הארנונה 

לפתיחת צו ארנונה עדכני לחץ כאן

        למה משמש הכסף?
השירותים  הניתנים באמצעות כספי הארנונה בתקציב העירייה, הם רבים ומגוונים, וביניהם:

  • חינוך
  • תרבות וספורט
  • רווחה ושירותי קהילה
  • תברואה ופינוי אשפה
  • שיפור פני העיר (לרבות כל הנוגע לכבישים, מדרכות, רמזורים, תאורת רחוב, גינון וטיפוח הפארקים ועוד)

 למעשה, הכסף שאנו משלמים לארנונה משמש ישירות לרווחתנו כתושבים ולשיפור איכות החיים שלנו.
 כמה אנחנו משלמים?
 הארנונה אינו סכום קבוע לכל מחזיק או נכס, אלא סכום שנקבע לכל נכס בנפרד ומושפע ממספר משתנים: שטחו של הנכס והשימוש הנעשה בו (מגורים, עסקים, תעשייה וכו'). חיוב הארנונה הוא שנתי והסכום שנקבע לכל נכס תקף מה-1 לינואר ועד ל-31 לדצמבר של אותה שנה.
החיוב המדויק נקבע לפי לוח תעריפים אותו ניתן למצוא בצו הארנונה.  צו הארנונה לשנת 2018
 מתי משלמים את התשלום השנתי?
את חיוב הארנונה השנתי יש לשלם עד 31 בינואר של כל שנת מס, כך שלמשל את תשלום ארנונה 2019, יש לשלם עד ה- 31.1.19.

      האם ניתן לערער על החיוב?
כל אדם אשר מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה למועצה בנוגע לארנונה אם מצא טעות בחיוב הארנונה או שחישוב הסכום לפי סוג הנכס, שטח הנכס, מיקומו או השימוש הנעשה בו שגוי.
את ההשגה ניתן להגיש בכתב למנהל הארנונה בתוך 90 יום ממועד קבלת החיוב השנתי או תיקון לחיוב השנתי. תשובת המנהל תשלח אצל מחזיק הנכס תוך 60 יום. במידה וההשגה נדחתה, יכול מחזיק הנכס להגיש ערעור לוועדת הערר לארנונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הדחייה להשגה.
עלינו לזכור שהגשת השגה או ערעור אינן עילות לעיכוב או דחיית תשלום. את הארנונה יש לשלם בזמן על מנת להימנע מריביות פיגורים, ואם ההשגה או הערר יתקבלו- יזוכה מחזיק הנכס וכספו יוחזר לו.
לאן עליי לפנות על מנת לשלוח את ההשגה שלי?
השגה למנהל הארנונה ניתן להגיש במספר דרכים:


דוא"ל:  ​gvia@ylc.org.il
פקס: 08-6598235


מסירה ידנית:  רח' צבי ברונשטיין 1, בניין המועצה, לשכת מנהל הארנונה מר אליסדה שמעון.

את הערר (במידה ומנהל הארנונה דחה חלק או את חלק מההשגה) יש להגיש במסירה ידנית בחמישה עותקים בבניין המועצה, רח' צבי ברונשטיין 1, מזכירת המנכ"ל/ית הגב' אושרה אביטן.

מידע על התשלום ארנונה