הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פתח תפריט

גני ילדים וכיתה א'

​ברוכים הבאים לדף של גני ילדים בירוחם


רישום גני הילדים 

אנו שמחים לעדכן  על היערכות מדור גנים לקראת רישום ילדכם לגנים לשנת החדשה. ע"פ חוק חינוך חובה הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"א יחל ביום שני, א' בשבט התש"פ (27/01/2020) ועד יום ראשון, כ"א בשבט התש"פ, (16/02/2020).

חייבים ברישום לגני הילדים  לשנה"ל תשפ"א הילדים שנולדו בין התאריכים:

גן טרום טרום חובה- ( גילאי 3)
ג' בטבת התשע"ז - 1/1/2017 עד י"ג בטבת התשע"ח – 31/12/2017

* לתשומת ליבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך לא יאפשר רישום ילדים חריגי גיל {שנולדו מ- 1/1/2018 עד 15/1/2018 }

הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בקישור הנ"ל
יש לפעול ע"פ ההוראות המופיעות באתר הרישום.
 
גן טרום חובה – ( גילאי 4)
כ' בטבת תשע"ו  –  1/1/2016 עד ב' בטבת התשע"ז– 31/12/2016
ישלחו טפסי רישום להורים בגנים, יש למלא , לחתום ולהחזיר לגננת הגן.
אין רישום באתר האינטרנט.

גן חובה -  ( גילאי 5 ) –
י'  בטבת התשע"ה – 1/1/2015 עד י"ט  בטבת התשע"ו – 31/12/2015
הילדים שאינם עולים לכיתה א' ימשיכו  בגנים בהם הם לומדים השנה.
במידה ויש ערעור  ניתן לפנות לאגף החינוך מדור גנים או למלא בטופס הרישום.
אין רישום באתר האינטרנט.

מחלקת הגנים של ירוחם


שלב הגן הוא השלב המכריע בהתפתחותו וגיבוש אישיותו של הילד ,כמערכת חינוך יישובית אנו שמים למטרה את הדגש על רצף ההתפתחות של הילד תוך מתן מענים להתפתחותו הרגשית,חברתית והקוגנטיבית החל משלב הגן ועד לבגרותו.
הייחוד בלמידה בגילאי הגן מאופיינת בכך שהילדים לומדים בכל עת ובכל מקום, מתוך התנסויות מזדמנות ומכוונות.
תוכניות הלימודים בגן הילדים מאפשרות לילד התנסות נוספת, אחרת, מתוך מגוון רחב של תחומים.
התנסויות אלה מאפשרות לילד להפוך את החוויה ללמידה משמעותית באופן כזה, שבזמן ההתנסות החווייתית, הילד מתאים את החוויה ליכולתו האישית, למבנה הדעת שלו ולמיומנויות שרכש. 
אנו מאמינים שבחשיפה מבוקרת, מגוונת, מאתגרת ומסקרנת של התוכניות הפדגוגיות נמצה את יכולתו של כל ילד וילד ,ונוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בו ברמה הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית. 
בגנים שלנו, מופעלות תוכניות התערבות המאפשרות מתן מענה נרחב לטיפול וקידום הילדים, על מנת לתת מענה לשונות וליחודיות של כל ילד ולהכשיר את ילדי הגן לכניסה מיטבית לתוך בתי הספר היסודיים.
אנו מאמינים כי תפקידו של הגן לייצר חוויה הוליסטית, רבת פנים, החובקת בתוכה תחומי דעת וחוויה רבים. 
התחומים השונים צריכים להשתלב זה בזה באופן אורגני, כך שהילדים יחוו אותם כמכלול ולא כאוסף פעילויות המנותקות זו מזו. בגן מתייחסים אל הילד כאל ישות שלמה, הלומדת ומתפתחת בכל התחומים בו זמנית .
בגנים שלנו ,בחירת תכנים לימודיים ויוזמות מתבססות על החברה שבה הם פועלים, הן במעגל הקרוב - הקהילה, השכונה , משאבי הסביבה הגיאוגרפית והן במעגל הרחב, הלאומי. 
במובן זה משמש הגן גם כסוכן תרבות, המעצב את עולמם של הילדים.

לרשימת הגנים שלנו לחץ כאן.

בברכה,
מחלקת חינוך - גנים
טל':   08-6598253  , פקס' : 08-6598255
דוא"ל : shulap@ylc.org.il

גני ילדים וכיתה א'