התחדשנו, מה דעתך

עו”ס משפחות

תיאור

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 20/2023
דרוש/ ה עו”ס משפחות

היקף משרה: 75%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה
תיאור המשרה:
– מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע”י ייעוץ, טיפול ישיר
ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ”י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
– פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
– מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול
באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה )שלוחה(.
– משפר מצבן של אוכלוסיות שטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות
וקהילתיות.
– מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
– מקיים קשר על לקוחות המוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
– נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
– מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה
לכך).
– מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
– מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
– משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
– מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
– חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת
לאוכלוסייה.

קישור להגשת מועמדות >> לחצו כאן
לפרטים נוספים אודות המשרה >> לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 20/2023
דרוש/ ה עו”ס משפחות

היקף משרה: 75%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה
תיאור המשרה:
– מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע”י ייעוץ, טיפול ישיר
ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ”י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
– פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
– מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול
באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה )שלוחה(.
– משפר מצבן של אוכלוסיות שטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות
וקהילתיות.
– מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
– מקיים קשר על לקוחות המוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
– נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
– מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה
לכך).
– מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
– מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
– משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
– מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
– חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת
לאוכלוסייה.

קישור להגשת מועמדות >> לחצו כאן
לפרטים נוספים אודות המשרה >> לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן