התחדשנו, מה דעתך

בקשה לקבלת אישור תחילת עבודות

הצהרת המבקששלב 1 מתוך 2

למתן אישור תחילת עבודות וחיבור מים וחשמל זמני יש להמציא את הדרישות כדלהלן, שנשלחו אלייך על ידי רכז הרישוי:

1. חתימת המבקש 2. הודעה על מינוי אחראי לביקורת 3. צירוף תמונה של תיחום המגרש בפח על שער כניסה 4. צירוף תמונה של הצבת שלט בחזית המגרש עם פרטי הבונה, הקבלן, ואחראי לביקורת באתר הבניה 5. כתב הצהרה והתחייבות – קבלן 6. צילום רישיון בתוקף – קבלן 7. אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין, תחילת עבודות 8. אישור התקשרות עם מעבדה מוסמכת לבדיקת בטונים, טיח, אטימות, אינסטולציה וכו’ 9. טופס הצהרה על כמות פסולת בניין, התקשרות עם אתר ופינוי הפסולת 10. אישור החברה המפתחת למגרשים (לבונים באגם/אופק)

לשאלות ניתן לפנות לרכזת רישוי 08-6598275 | [email protected]

קבלת קהל מחלקת הנדסה: א’, ה’ 8:30-12:00 | ג’ 16:00-18:30 מענה טלפוני מחלקת הנדסה: ב’ ו- ד’ בין השעות 10:00-12:00 פקס: 15386598232 טל: 086598261
לצורך קבלת אישור שליחת המסמכים

קבלת קהל במחלקות המועצה

וטרינריה

ד"ר עדי ולרשטיין - וטרינרית
ב' 14.00 עד 18.00 | ג' 12:00 עד 14:00
086589417 | [email protected]

חינוך

א’, ב’, ד’, ה’ 8:30-15:30
ג’ 8:30-13:00 ו- 16:00-18:30
086598251 | [email protected]

הנדסה

קבלת קהל: א’, ה’ 8:30-12:00 | ג’ 16:00-18:30
מענה טלפוני: ב' ו- ד' בין השעות 10:00-12:00
פקס: 15386598232 טל: 086598261
מייל למענה: [email protected]

שירות לתושב

א’-ה’ 8:30-15:30
086598242 | [email protected]

גבייה

קבלת קהל: א’, ה’ 8:30-12:00, ג’ 16:00-18:30
מענה טלפוני: בימים ב', ג', ד' 08:30 עד 12:00

ארנונה: 086598233 | פקס: 15386598233
חינוך ואכיפה: 086598231 | פקס: 15386598231

מוקד טלפוני לתשלומים: 072-2705104
דוא"ל המחלקה: [email protected]

שירותים נפוצים במועצה

מידע הנדסי

גבייה | תשלומים

דרושים | מכרזים

שקיפות | שיתוף ציבור

חינוך

זימון תור גבייה

שירותים נפוצים במועצה

מידע הנדסי

חינוך

גבייה | תשלומים

דרושים | מכרזים

שקיפות | שיתוף ציבור

זימון תור גבייה

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן