התחדשנו, מה דעתך

היחידה הסביבתית

היחידה האזורית לאיכות הסביבה נגב מזרחי הוקמה בשנת 1992 , במטרה לשמור ולשפר את איכות החיים והסביבה של תושבי הרשויות ירוחם, ערד ומועצה אזורית תמר. היחידה פועלת ליישום מדיניות ראשי הרשויות והמשרד להגנת הסביבה בתחומי הקיימות ואיכות הסביבה. היחידה פועלת בשטח של 1735 קמ”ר המהווים כ 8%  משטחה של מדינת ישראל.

בשטח היחידה שימושי ויעודי קרקע מגוונים, הממוקמים זה לצד זה ומהווים, לעיתים, קונפליקט אחד לשני: שטחי מגורים, שמורות טבע מהגדולות בארץ, שטחי אש, תעשיות כבדות, אתרי כרייה וחציבה של פוספטים ושל חומרים לבנייה וחציבה, אתרי פסולת ארציים, מתחמי תיירות גדולים והים הנמוך בעולם.

הנושאים המטופלים על ידי היחידה לאיכות הסביבה הינם תכנון, חינוך, קיימות, תעשייה- מניעה, טיפול, ניטור ואכיפה.

מתפקידי היחידה ברשויות בהן היא פועלת: קידום קיימות וניהול משאבים בתחום הרשות, חינוך סביבתי, פיקוח על יישום הרגולציה הסביבתית, מניעה וצמצום של מפגעים סביבתיים, טיפול ובקרה על כמויות חומרים מסוכנים, בקרה על שפכים וקידום תוכניות אב לטיפול, בקרה על פליטות לאוויר ויישום תוכניות הפחתה, טיפול ופיקוח על רישיונות עסק, קרקעות מזוהמות ודלקים, ליווי וועדות תכנון מקומיות וועדות היגוי לתוכניות מתאר ארציות רלוונטיות לאזור מתן חוות דעת לתוכניות ולהיתרי הבנייה, קידום פרויקטים לשטחים פתוחים, טבע ומגוון ביולוגי,  פסולת, מיחזור, מפגעי אסבסט, רעש וקרינה,  הגנה על בעלי חיים ועוד.

ניתן לפנות דרך אתר האינטרנט או במספר הטלפון שמספרו 089953224

קבלת קהל במחלקות המועצה

וטרינריה

ד"ר עדי ולרשטיין - וטרינרית
ב' 14.00 עד 18.00 | ג' 12:00 עד 14:00
086589417 | [email protected]

חינוך

א’, ב’, ד’, ה’ 8:30-15:30
ג’ 8:30-13:00 ו- 16:00-18:30
086598251 | [email protected]

הנדסה

קבלת קהל: א’, ה’ 8:30-12:00 | ג’ 16:00-18:30
מענה טלפוני: ב' ו- ד' בין השעות 10:00-12:00
פקס: 15386598232 טל: 086598261
מייל למענה: [email protected]

שירות לתושב

א’-ה’ 8:30-15:30
086598242 | [email protected]

גבייה

קבלת קהל: א’, ה’ 8:30-12:00, ג’ 16:00-18:30
מענה טלפוני: בימים ב', ג', ד' 08:30 עד 12:00

ארנונה: 086598233 | פקס: 15386598233
חינוך ואכיפה: 086598231 | פקס: 15386598231

מוקד טלפוני לתשלומים: 072-2705104
דוא"ל המחלקה: [email protected]

שירותים נפוצים במועצה

מידע הנדסי

גבייה | תשלומים

דרושים | מכרזים

שקיפות | שיתוף ציבור

חינוך

זימון תור גבייה

שירותים נפוצים במועצה

מידע הנדסי

חינוך

גבייה | תשלומים

דרושים | מכרזים

שקיפות | שיתוף ציבור

זימון תור גבייה

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן