התחדשנו, מה דעתך

התוכניות שיש להגיש עם הבקשה לרישוי עסק

1. תרשים סביבה תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין. בתרשים סביבה יצוינו – הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969; מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד […]

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן