התחדשנו, מה דעתך

מדריך/ה לעבודה במועדונית חינוך-רווחה

תיאור

מכרז פנימי/ חיצוני 2024/23
דרוש/ ה
מדריך/ה לעבודה במועדונית חינוך-רווחה
דירוג: חינוך, נוער חברה וקהילה
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנהלת מועדוניות, מחלקת החינוך

ייעוד:
ריכוז מועדונית לילדים בסיכון , בגילאי היסודי )א`-ו`( . הילדים זוכים למסגרת עוטפת ומכילה
המתייחסת לצרכיהם בתחומי ההתפתחות השונים תוך התאמת המענים לכל ילד באופן אישי. צוות
המועדונית כולל מדריכה ואם בית. בנוסף, למועדונית קיים מערך תמיכה ע”י עו”ס מועדוניות המרכזת
ומלווה את הפעילות וע”י מנחה יישובית מטעם משרד החינוך. שעות העבודה במועדונית הן כל יום מ-
12:30-18:30 ימים א`-ה`, בהתאם להחלטת הרשות , תתכן עבודה בשעות הבוקר בפגרות מערכת
החינוך.
בנוסף: 1 לחודש מפגש עם המנחה היישובית ו- 1 לחודש השתתפות פעילה במסגרת הפיתוח המקצועי.
תיאור תפקיד:
מדריך/ת המועדונית )לעבודה זמנית( אחראי/ת לפעילות השוטפת ולניהול סדר היום של המועדונית וכן
להובלת הצוות וקבוצת הילדים במועדונית.

דרישות תפקיד:
• עיצוב צוות מגובש המחויב לתהליכים ולעבודה במועדונית.
• בניית קשר משמעותי רגיש ומותאם לצרכי כל ילד, לשם קידומו הרגשי, החברתי/התנהגותי והלימודי.
• בניית קבוצת הילדים.
• אחריות על ניהול סדר היום: קבלת הילד, ארוחה חמה, שעת למידה, פעילות העשרה, פעילות חברתית,
שיחות אישיות ועוד.
• חיזוק הקשר בין צוות המועדונית, הילדים וההורים, ובין ההורים והילדים.
• שמירה על קשר רציף עם כל ממשקי המועדונית: מנחה, עו”ס, קב”ס, מתנדבים ועוד.
• שמירה על קשר רציף עם המחנכים )כולל ביקורים בבתי ספר וקשר טלפוני(.
• שותפות בעריכת ישיבות בניית תכנית טיפולית לכל ילד ובוועדות הערכה.
• השתתפות בהנחיות ובהשתלמויות במהלך השנה.
• ביקור ילדי המועדונית בביתם.
• קיום אספות הורים ופעילויות הורים-ילדים.

השכלה:
תואר ראשון במדעי החברה והרוח ותעודת הוראה.

תנאים מוקדמים להעסקה:
ראיון אישי עם המנחה היישובי/ת והעו”ס.

ניסיון:
ותק של לפחות 3 שנים בעבודה חינוכית מוכחת עם ילדים ונוער/הוראה בבית ספר / מדריכ/ה או מורה
חייל/ת, שעסק/ה בהדרכה ישירה בצבא או בשרות לאומי.
כישורים אישיים:
גישה אמפטית לילדים מאוכלוסיות מאתגרות.
יכולת להדריך.
יכולת לבנות תכניות ולבצען.
נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
כושר ניהול ותקשורת טובה.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם,
במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים, לא
תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם
המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם
בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם
להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ ” ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי/ חיצוני 2024/23
דרוש/ ה
מדריך/ה לעבודה במועדונית חינוך-רווחה
דירוג: חינוך, נוער חברה וקהילה
היקף משרה: 100%
כפיפות: מנהלת מועדוניות, מחלקת החינוך

ייעוד:
ריכוז מועדונית לילדים בסיכון , בגילאי היסודי )א`-ו`( . הילדים זוכים למסגרת עוטפת ומכילה
המתייחסת לצרכיהם בתחומי ההתפתחות השונים תוך התאמת המענים לכל ילד באופן אישי. צוות
המועדונית כולל מדריכה ואם בית. בנוסף, למועדונית קיים מערך תמיכה ע”י עו”ס מועדוניות המרכזת
ומלווה את הפעילות וע”י מנחה יישובית מטעם משרד החינוך. שעות העבודה במועדונית הן כל יום מ-
12:30-18:30 ימים א`-ה`, בהתאם להחלטת הרשות , תתכן עבודה בשעות הבוקר בפגרות מערכת
החינוך.
בנוסף: 1 לחודש מפגש עם המנחה היישובית ו- 1 לחודש השתתפות פעילה במסגרת הפיתוח המקצועי.
תיאור תפקיד:
מדריך/ת המועדונית )לעבודה זמנית( אחראי/ת לפעילות השוטפת ולניהול סדר היום של המועדונית וכן
להובלת הצוות וקבוצת הילדים במועדונית.

דרישות תפקיד:
• עיצוב צוות מגובש המחויב לתהליכים ולעבודה במועדונית.
• בניית קשר משמעותי רגיש ומותאם לצרכי כל ילד, לשם קידומו הרגשי, החברתי/התנהגותי והלימודי.
• בניית קבוצת הילדים.
• אחריות על ניהול סדר היום: קבלת הילד, ארוחה חמה, שעת למידה, פעילות העשרה, פעילות חברתית,
שיחות אישיות ועוד.
• חיזוק הקשר בין צוות המועדונית, הילדים וההורים, ובין ההורים והילדים.
• שמירה על קשר רציף עם כל ממשקי המועדונית: מנחה, עו”ס, קב”ס, מתנדבים ועוד.
• שמירה על קשר רציף עם המחנכים )כולל ביקורים בבתי ספר וקשר טלפוני(.
• שותפות בעריכת ישיבות בניית תכנית טיפולית לכל ילד ובוועדות הערכה.
• השתתפות בהנחיות ובהשתלמויות במהלך השנה.
• ביקור ילדי המועדונית בביתם.
• קיום אספות הורים ופעילויות הורים-ילדים.

השכלה:
תואר ראשון במדעי החברה והרוח ותעודת הוראה.

תנאים מוקדמים להעסקה:
ראיון אישי עם המנחה היישובי/ת והעו”ס.

ניסיון:
ותק של לפחות 3 שנים בעבודה חינוכית מוכחת עם ילדים ונוער/הוראה בבית ספר / מדריכ/ה או מורה
חייל/ת, שעסק/ה בהדרכה ישירה בצבא או בשרות לאומי.
כישורים אישיים:
גישה אמפטית לילדים מאוכלוסיות מאתגרות.
יכולת להדריך.
יכולת לבנות תכניות ולבצען.
נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
כושר ניהול ותקשורת טובה.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם,
במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים, לא
תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם
המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם
בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם
להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ ” ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן