התחדשנו, מה דעתך

מכרז מס’ 02/2023 בדבר בניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם

תיאור

החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם מכרז מס’ 02/2023 בדבר בניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם

מסמך א’-מכרז לבניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם

החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם (להלן: “החברה”) מתכבדת בזאת להזמינכם להגיש הצעתכם לביצוע עבודות לבניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם (להלן: “הפרוייקט” או “העבודות”), הכל לפי התנאים המפורטים להלן.

תיאור העבודות: בניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם, לרבות ביצוע כלל עבודות הבנייה והפיתוח, כולל כל המערכות הנדרשות – אדריכלות, חשמל, מים וביוב, חשמל ותאורה, מיזוג, כיבוי אש, פיתוח וכו’, עד שלב מסירת המבנה למועצה, והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

מציע אשר ישתתף בסיור הקבלנים, יהיה זכאי לקבל קישורית להורדת כלל מסמכי המכרז, תמורת תשלום של 400 ₪ כולל מע”מ לפקודת החברה. ניתן לקבל את הקישורית לאחר תשלום כאמור עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם נציגי החברה בטל’ 08-9201208 בימים א’ – ה’ בין השעות 9:00– 13:00 מיום 28/05/2023 ועד ליום 14/06/2023 סכום הרכישה לא יוחזר בכל מקרה. ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר המועצה www.yeroham.muni.il ובאתר החכ”ל ללא תשלום www.yeruham-calcalit.co.il.

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

400.00

החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם מכרז מס’ 02/2023 בדבר בניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם

מסמך א’-מכרז לבניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם

החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם (להלן: “החברה”) מתכבדת בזאת להזמינכם להגיש הצעתכם לביצוע עבודות לבניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם (להלן: “הפרוייקט” או “העבודות”), הכל לפי התנאים המפורטים להלן.

תיאור העבודות: בניית בית כנסת בשכונת האירוסים בירוחם, לרבות ביצוע כלל עבודות הבנייה והפיתוח, כולל כל המערכות הנדרשות – אדריכלות, חשמל, מים וביוב, חשמל ותאורה, מיזוג, כיבוי אש, פיתוח וכו’, עד שלב מסירת המבנה למועצה, והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

מציע אשר ישתתף בסיור הקבלנים, יהיה זכאי לקבל קישורית להורדת כלל מסמכי המכרז, תמורת תשלום של 400 ₪ כולל מע”מ לפקודת החברה. ניתן לקבל את הקישורית לאחר תשלום כאמור עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם נציגי החברה בטל’ 08-9201208 בימים א’ – ה’ בין השעות 9:00– 13:00 מיום 28/05/2023 ועד ליום 14/06/2023 סכום הרכישה לא יוחזר בכל מקרה. ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר המועצה www.yeroham.muni.il ובאתר החכ”ל ללא תשלום www.yeruham-calcalit.co.il.

כותרת מכרזים ירוחם

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן