התחדשנו, מה דעתך

מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)

תיאור

מכרז פנימי/ חיצוני מס’ 28/2024
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה
מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)
דרוג ודרגה: חינוך חברה ונוער, דרגה: בהתאם להשכלה
היקף משרה: 50%
כפיפות: ראש מינהל חת”ר

תיאור ומאפייני התפקיד:
ייעוד:
ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים ברשות.
שותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות, ויצירת שותפויות, מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר .
תחומי אחריות:
1 . יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך.
2 . מיפוי המסגרות בישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.
3. בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות
טיפול מגיל לידה עד שש.
4 . מיפוי )בשיתוף עם משרד החינוך( תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי
עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.
5. עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים
הרלוונטיים.
6. שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה
המערכתית.
7. סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה
והשתתפות וסיוע למנהל- מכלול החינוך/ צוותים עירוניים בזמן/ שעת חירום.
8 . תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך וכל משימה שתוגדר ע”י מנהלת מחלקת קדם
יסודי.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
1 . יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך:
א. בניית והטמעת תכנית עבודה שנתית בהלימה למדיניות אגף החינוך ברשות .
ב. טיפול במקרים חריגים בתחומים של בטיחות, ביטחון, אלימות ועוד בשיתוף משרד החינוך .
2 . מיפוי המסגרות בישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך:
א. ניהול, מיפוי, תכלול וקידום ההדרכה הפדגוגית והפיתוח המקצועי של צוותי מעונות היום בשותפות עם הפיקוח
של משרד החינוך לגילאי לידה עד שלוש .
ב. פרסום ההכשרה המקצועית לצוותים תוך ליווי ויישום המדיניות המוסכמת .
3. בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות
טיפול מגיל לידה עד שש:
א. הטמעת תוכנית עבודה בהתאם לאסטרטגיה הרשותית ובהלימה למשרד החינוך .
ב. תכלול ההדרכה הפדגוגית .
ג. פיתוח מקצועי של הצוותים .
ד. יצירת מנגנוני עבודה ונהלים סדורים בין כל הגורמים הרלוונטיים .
ה. מעקב ובקרה על מכלול הצרכים בתחום הניהול .
ו. שותפות בצוותי חשיבה, פורומים מקצועיים ברשות ומחוצה לה .
ז. היערכות בחירום .
4 . מיפוי )בשיתוף עם משרד החינוך( תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי
עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך:
א. מיפוי מסגרות החינוך הקיימות ברשות.
ב. מתן מענה לצרכים בתחומי לידה – שלוש .
ג. קביעת סדירויות מול הגורמים הרלוונטיים כגון: הארגונים, בעלויות, מחוזות , הורים .
5 . עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים
הרלוונטיים:
א. תאום פגישות עבודה
ב. כתיבת תוכניות אסטרטגיות
ג. כתיבת דוחות .
6 . שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה
המערכתית.
7. סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה
והשתתפות וסיוע למנהל- מכלול החינוך/ צוותים עירוניים בזמן/ שעת חירום:
א. שותפות בצוות החירום הרשותי .
ב. כתיבה והטמעה של נהלים רשותיים .
ג. לקיחת חלק בתרגילים או אימונים .
8. תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך וכל משימה שתוגדר ע”י מנהלת מחלקת קדם
יסודי.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :
1 . היכרות עם תחום התפתחות הילד, וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.
2 . היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך.
3 . תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.
4 . יכולות ארגון וניהול ברמה גבוהה.
5 . היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.
6 . ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.
7 . ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם.
8 . עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע.
9 . אסרטיביות ומנהיגות.
10 . גמישות מחשבתית ופרגמטיות.

דרישות סף מחייבות:
השכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים : חינוך, רווחה, בריאות ומדעי חברה .
 עדיפות להתמחות בגיל הרך.
 עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך .
לעניין תואר אקדמי תוכר גם תעודת סמיכות לרבנות (“יורה יורה”) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול בחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת
ודיני איסור והיתר).
דרישות ניסיון:
א. ניסיון מקצועי:
לפחות 3 שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש – הגיל הרך – יש להציג אסמכתא
יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.
ב. ניסיון ניהולי:
לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי – יש להציג אסמכתא
(ניסיון זה ניתן לצבור במקביל לניסיון המקצועי, או בנוסף אליו).

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 02.07.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם, במידה והתהליך
הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור
המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר,
בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד/ת
כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 ” הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית ללא הבדל דת
רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים, התשפ”א 2021) – תינתן עדיפות למועמד
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא
הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי/ חיצוני מס’ 28/2024
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה
מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)
דרוג ודרגה: חינוך חברה ונוער, דרגה: בהתאם להשכלה
היקף משרה: 50%
כפיפות: ראש מינהל חת”ר

תיאור ומאפייני התפקיד:
ייעוד:
ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים ברשות.
שותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות, ויצירת שותפויות, מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר .
תחומי אחריות:
1 . יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך.
2 . מיפוי המסגרות בישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.
3. בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות
טיפול מגיל לידה עד שש.
4 . מיפוי )בשיתוף עם משרד החינוך( תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי
עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.
5. עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים
הרלוונטיים.
6. שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה
המערכתית.
7. סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה
והשתתפות וסיוע למנהל- מכלול החינוך/ צוותים עירוניים בזמן/ שעת חירום.
8 . תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך וכל משימה שתוגדר ע”י מנהלת מחלקת קדם
יסודי.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
1 . יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך:
א. בניית והטמעת תכנית עבודה שנתית בהלימה למדיניות אגף החינוך ברשות .
ב. טיפול במקרים חריגים בתחומים של בטיחות, ביטחון, אלימות ועוד בשיתוף משרד החינוך .
2 . מיפוי המסגרות בישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך:
א. ניהול, מיפוי, תכלול וקידום ההדרכה הפדגוגית והפיתוח המקצועי של צוותי מעונות היום בשותפות עם הפיקוח
של משרד החינוך לגילאי לידה עד שלוש .
ב. פרסום ההכשרה המקצועית לצוותים תוך ליווי ויישום המדיניות המוסכמת .
3. בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות
טיפול מגיל לידה עד שש:
א. הטמעת תוכנית עבודה בהתאם לאסטרטגיה הרשותית ובהלימה למשרד החינוך .
ב. תכלול ההדרכה הפדגוגית .
ג. פיתוח מקצועי של הצוותים .
ד. יצירת מנגנוני עבודה ונהלים סדורים בין כל הגורמים הרלוונטיים .
ה. מעקב ובקרה על מכלול הצרכים בתחום הניהול .
ו. שותפות בצוותי חשיבה, פורומים מקצועיים ברשות ומחוצה לה .
ז. היערכות בחירום .
4 . מיפוי )בשיתוף עם משרד החינוך( תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי
עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך:
א. מיפוי מסגרות החינוך הקיימות ברשות.
ב. מתן מענה לצרכים בתחומי לידה – שלוש .
ג. קביעת סדירויות מול הגורמים הרלוונטיים כגון: הארגונים, בעלויות, מחוזות , הורים .
5 . עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים
הרלוונטיים:
א. תאום פגישות עבודה
ב. כתיבת תוכניות אסטרטגיות
ג. כתיבת דוחות .
6 . שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה
המערכתית.
7. סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה
והשתתפות וסיוע למנהל- מכלול החינוך/ צוותים עירוניים בזמן/ שעת חירום:
א. שותפות בצוות החירום הרשותי .
ב. כתיבה והטמעה של נהלים רשותיים .
ג. לקיחת חלק בתרגילים או אימונים .
8. תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך וכל משימה שתוגדר ע”י מנהלת מחלקת קדם
יסודי.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :
1 . היכרות עם תחום התפתחות הילד, וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.
2 . היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך.
3 . תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.
4 . יכולות ארגון וניהול ברמה גבוהה.
5 . היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.
6 . ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.
7 . ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם.
8 . עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע.
9 . אסרטיביות ומנהיגות.
10 . גמישות מחשבתית ופרגמטיות.

דרישות סף מחייבות:
השכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים : חינוך, רווחה, בריאות ומדעי חברה .
 עדיפות להתמחות בגיל הרך.
 עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך .
לעניין תואר אקדמי תוכר גם תעודת סמיכות לרבנות (“יורה יורה”) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול בחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת
ודיני איסור והיתר).
דרישות ניסיון:
א. ניסיון מקצועי:
לפחות 3 שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש – הגיל הרך – יש להציג אסמכתא
יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.
ב. ניסיון ניהולי:
לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי – יש להציג אסמכתא
(ניסיון זה ניתן לצבור במקביל לניסיון המקצועי, או בנוסף אליו).

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 02.07.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם, במידה והתהליך
הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור
המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר,
בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד/ת
כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 ” הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית ללא הבדל דת
רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים, התשפ”א 2021) – תינתן עדיפות למועמד
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא
הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן