התחדשנו, מה דעתך

מרכז/ת נושא קליטת עלייה

תיאור

מכרז 2024/13
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה:
מרכז/ת נושא קליטת עלייה
היקף משרה : 75%
כפיפות: מנכ”ל המועצה מקצועית: למשרד הרווחה
דירוג מנהלי , דרגה 9-7

תנאי העסקה :
ייעוד:
ריכוז נושא בטיפול בתחום העולים בקהילה וקליטת עלייה בתחום הרשות המקומית.
תיאור התפקיד:
 אחריות למיפוי קהילתי: תושבים, לקוחות, פעילים ומתנדבים, מנהיגויות פורמליות
ובלתי פורמליות, אנשי עסקים, אנשי ציבור רוח ותרבות, אנשי מקצוע ועוד(.
 פיתוח שיתופי פעולה ועבודה שוטפת עם ארגונים ושירותים בתחומי הרווחה, הקליטה
והבריאות )ביטוח לאומי/ מערך הגיור/ רווחה/ סיוע משפטי/ משרד הקליטה(, לרבות
סנגור על העולים ומיצוי זכויותיהם .  ניהול וטיפול באירועים חריגים בעלי אופי סוציאלי, הדורשים מענה מידי, בעתות
חירום ומשבר .  יזום פעולות לאיגום כוחות ומשאבים מקרב האוכלוסייה הוותיקה, מקרב אוכלוסיית
העולים ומקרב ארגונים בקהילה, כדי להביא למיצוי תרומת כל הגורמים והקבוצות
לפיתוח בקהילה.
 יזום תוכניות מניעה והסברה לאוכלוסיות מקרב העולים.
 יזום מפגשי היכרות של העולים עם נותני השירותים לשם מיצוי זכויותיהם ובניית
אפיקי תקשורת חיוביים.
 ריכוז ידע על תוכניות מיוחדות לעולים המתבצעות ברשות המקומית באמצעות גורמים
ומערכות שונים, מאפייני האוכלוסייה הנהנית מהם והיקפה.
 הפעלת מרכז מידע לעולים
 יזום והפעלת פעילות חברתית, קהילתית וחינוכית .
 ארגון טיולים וסיורים להכרת הארץ *פעילות לשילוב תרבויות
 ארגון מסיבות חג ומועד *הפעלת סדנאות הרצאות וחוגים למבוגרים ולילדים
 הכנת תכניות ודוחות ביצוע למשרד הקליטה.
 עבודה באירועי הרשות
 ביצוע משימות נוספות ככל שידרשו ע”י הממונה.
תנאים מקדימים למינוי:
ידע והשכלה:
 12 שנות לימוד
מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
 תכונות אישיות: יכולת הקשבה, אמפטיה כלפי האחר, אמינות ודיסקרטיות, יחסי
אנוש טובים, תקשורת בינאישית טובה, יכולת עבודה בצוות, מוטיבציה, תודעת שירות
גבוהה, יכולת עבודה תחת לחץ.
 נדרשת גמישות בשעות עבודה, וזמינות מרבית לעבודה בשעות לא שגרתיות .
דרישות נוספות:
 עברית ברמת שפת אם, כולל כושר ביטוי גבוה בע”פ ובכתב – חובה, שפות נוספות-
יתרון.
 שליטה ביישומי מחשב כולל Office ואינטרנט- יתרון
היעדר רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם, במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים,
לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם
מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר
המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב
לעיל.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם
להוראות
סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ ” ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז 2024/13
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה:
מרכז/ת נושא קליטת עלייה
היקף משרה : 75%
כפיפות: מנכ”ל המועצה מקצועית: למשרד הרווחה
דירוג מנהלי , דרגה 9-7

תנאי העסקה :
ייעוד:
ריכוז נושא בטיפול בתחום העולים בקהילה וקליטת עלייה בתחום הרשות המקומית.
תיאור התפקיד:
 אחריות למיפוי קהילתי: תושבים, לקוחות, פעילים ומתנדבים, מנהיגויות פורמליות
ובלתי פורמליות, אנשי עסקים, אנשי ציבור רוח ותרבות, אנשי מקצוע ועוד(.
 פיתוח שיתופי פעולה ועבודה שוטפת עם ארגונים ושירותים בתחומי הרווחה, הקליטה
והבריאות )ביטוח לאומי/ מערך הגיור/ רווחה/ סיוע משפטי/ משרד הקליטה(, לרבות
סנגור על העולים ומיצוי זכויותיהם .  ניהול וטיפול באירועים חריגים בעלי אופי סוציאלי, הדורשים מענה מידי, בעתות
חירום ומשבר .  יזום פעולות לאיגום כוחות ומשאבים מקרב האוכלוסייה הוותיקה, מקרב אוכלוסיית
העולים ומקרב ארגונים בקהילה, כדי להביא למיצוי תרומת כל הגורמים והקבוצות
לפיתוח בקהילה.
 יזום תוכניות מניעה והסברה לאוכלוסיות מקרב העולים.
 יזום מפגשי היכרות של העולים עם נותני השירותים לשם מיצוי זכויותיהם ובניית
אפיקי תקשורת חיוביים.
 ריכוז ידע על תוכניות מיוחדות לעולים המתבצעות ברשות המקומית באמצעות גורמים
ומערכות שונים, מאפייני האוכלוסייה הנהנית מהם והיקפה.
 הפעלת מרכז מידע לעולים
 יזום והפעלת פעילות חברתית, קהילתית וחינוכית .
 ארגון טיולים וסיורים להכרת הארץ *פעילות לשילוב תרבויות
 ארגון מסיבות חג ומועד *הפעלת סדנאות הרצאות וחוגים למבוגרים ולילדים
 הכנת תכניות ודוחות ביצוע למשרד הקליטה.
 עבודה באירועי הרשות
 ביצוע משימות נוספות ככל שידרשו ע”י הממונה.
תנאים מקדימים למינוי:
ידע והשכלה:
 12 שנות לימוד
מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
 תכונות אישיות: יכולת הקשבה, אמפטיה כלפי האחר, אמינות ודיסקרטיות, יחסי
אנוש טובים, תקשורת בינאישית טובה, יכולת עבודה בצוות, מוטיבציה, תודעת שירות
גבוהה, יכולת עבודה תחת לחץ.
 נדרשת גמישות בשעות עבודה, וזמינות מרבית לעבודה בשעות לא שגרתיות .
דרישות נוספות:
 עברית ברמת שפת אם, כולל כושר ביטוי גבוה בע”פ ובכתב – חובה, שפות נוספות-
יתרון.
 שליטה ביישומי מחשב כולל Office ואינטרנט- יתרון
היעדר רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם, במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים,
לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם
מוגבלות אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת
באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר
המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של
מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב
לעיל.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם
להוראות
סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ ” ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן