התחדשנו, מה דעתך

עובד/ת סוציאלי אזרחים וותיקים טיפול ומניעת התעללות

תיאור

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 25/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי אזרחים וותיקים טיפול ומניעת התעללות
היקף משרה: 50%
דירוג: עובדים סוציאליים
כפיפות: למנהל המחלקה או למנהל מדור אזרחים ותיקים או למדריך ראש צוות

תיאור המשרה:
1. אחראי על הובלת תחום ההתעללות והזנחה בזקנה במחלקה.
2. זיהוי, ואיתור התעללות והזנחה בקרב לקוחות פוטנציאליים בגיל זקנה.
3. קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, בריאות, משטרה, עצמיות ועוד.
4. אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.
5. הקמת צוות רב מקצועי וריכוזו להתייעצות וגיבוש תכנית טיפול לאזרח הוותיק
המטופל ביחידה בשילוב עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך
ולתוכנית ההתערבות.
6. בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח והשותפים על פי יעדים, משימות
לביצוע ותוצאות רצויות. וביצוע תכנית ההתערבות על פי התוכנית שנקבעה.
7. הפעלת התערבויות חד פעמיות/קצרות טווח כגון טיפול, יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח
בתחום התעללות והזנחה בזקנה.
8. טיפול פרטני ו/או קבוצתי באזרחים ותיקים בהתאם לצרכים ולאבחון.
9. תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו”ס
המשפחה.
10. הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
11. בנייה ותחזוק ממשקי עבודה עם שירותים בקהילה בתחום התעללות והזנחה
בזקנה כגון משטרה, בריאות, ביטוח לאומי וכד’
12. ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית.
13. הובלת שולחן עגול וייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא
התעללות והזנחה בזקנה.
14. הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידה, ויישומה כולל מימוש התקציב
15. ריכוז נתונים בתחום.

דרישות המשרה:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ג. רצוי ניסיון טיפול ייעודי בתחום אלימות במשפחה.
ד. ניסיון של שנה ומעלה בתחום אזרחים ותיקים .

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בברכה,

עו”ד נילי אהרון, ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 25/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי אזרחים וותיקים טיפול ומניעת התעללות
היקף משרה: 50%
דירוג: עובדים סוציאליים
כפיפות: למנהל המחלקה או למנהל מדור אזרחים ותיקים או למדריך ראש צוות

תיאור המשרה:
1. אחראי על הובלת תחום ההתעללות והזנחה בזקנה במחלקה.
2. זיהוי, ואיתור התעללות והזנחה בקרב לקוחות פוטנציאליים בגיל זקנה.
3. קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, בריאות, משטרה, עצמיות ועוד.
4. אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.
5. הקמת צוות רב מקצועי וריכוזו להתייעצות וגיבוש תכנית טיפול לאזרח הוותיק
המטופל ביחידה בשילוב עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך
ולתוכנית ההתערבות.
6. בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח והשותפים על פי יעדים, משימות
לביצוע ותוצאות רצויות. וביצוע תכנית ההתערבות על פי התוכנית שנקבעה.
7. הפעלת התערבויות חד פעמיות/קצרות טווח כגון טיפול, יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח
בתחום התעללות והזנחה בזקנה.
8. טיפול פרטני ו/או קבוצתי באזרחים ותיקים בהתאם לצרכים ולאבחון.
9. תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו”ס
המשפחה.
10. הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
11. בנייה ותחזוק ממשקי עבודה עם שירותים בקהילה בתחום התעללות והזנחה
בזקנה כגון משטרה, בריאות, ביטוח לאומי וכד’
12. ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית.
13. הובלת שולחן עגול וייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא
התעללות והזנחה בזקנה.
14. הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידה, ויישומה כולל מימוש התקציב
15. ריכוז נתונים בתחום.

דרישות המשרה:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ג. רצוי ניסיון טיפול ייעודי בתחום אלימות במשפחה.
ד. ניסיון של שנה ומעלה בתחום אזרחים ותיקים .

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בברכה,

עו”ד נילי אהרון, ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן