התחדשנו, מה דעתך

עובד/ת סוציאלי לחוק הנוער טיפול והשגחה

תיאור

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 22/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי לחוק הנוער טיפול והשגחה
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100% – 50%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

תיאור התפקיד הנדרש מעובד/ת סוציאלי/ת לפי חוק הנוער טיפול והשגחה –
 יסייע לילדים ובני נוער בסיכון וינקוט בכל הפעולות על מנת להגן על שלומם וביטחונם
הפיזי והנפשי.
 ריכוז מידע על הפונה ועל צרכיו, אבחון הבעיה, טיפול עצמאי במקרים מיוחדים.
 יצירת שת”פ עם בני משפחה וגורמי מקצוע רלבנטיים למען קידום הטיפול בקטין
ובמשפחתו.
 בניה ויישום תוכניות התערבות שנקבעות למשפחה ע”פ חוק ו/או לאור החוק.
 קבלת דיווחים במסגרת חוק העונשין – חובת דיווח בדיקתן וטיפול בהן ע”פ חוק ו/או
הפנייתן לגורמי טיפול מתאימים תוך התייעצות והפעלת שיקול דעת מקצועי.
 קיום קשרים עם מערכות ובעלי תפקידים בקהילה.
 עבודה פרטנית ומערכתית.
 ביצוע כל משימה אחרת שתוטל ע”י הממונה הישיר ו/או הממונים ברשות, לדוגמא: ריכוז
תוכניות, ריכוז תחום, השתתפות בוועדות וכו’.
תנאי סף להגשת מועמדות:
 תואר ראשון בעבודה סוציאלית או בתהליך של לימודי תואר שני, שנרכש במוסד המוכר
ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים
בחוץ לארץ – יש לצרף תעודה.
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים .
 בעל מינוי – תעודת עו”ס לחוק נוער או התחייבות ליציאה לקורס עו”ס לחוק נוער ולסיימו
בהצלחה עד שנה מתחילת העסקה ובהתאם לפתיחת קורס ע”י משרד הרווחה – יש לצרף
אישור/התחייבות.

ניסיון מקצועי:
 ניסיון של לפחות 3 שנים בעבודה סוציאלית, תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום עבודה
סוציאלית עם ילדים ובני נוער ו/או משפחות בסיכון מרחבית בלשכות רווחה ו/או
במחלקה לשירותים חברתיים.

דרישות תפקיד נוספות :
 יכולת ייצוגית בפני בתי משפט וגורמי טיפול .
 שליטה ביישומי מחשב.
 רישיון נהיגה בתוקף ורכב חובה.
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות על-פי דרישת המערכת.
 נכונות לבצע שעות כוננות על-פי דרישת המערכת.
 היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים, תשס”א- 2001.

כישורים אישיים :
 יכולת עבודה בצוות, ראיה מערכתית, דינאמיות וכושר הנעה עצמית, יכולת ארגון ותכנון
, כושר ביטוי בכתב ובע”פ, תודעת שירות גבוהה, גישה טיפולית ושרותית, יחסי אנוש
ויכולת עבודה בשיתופי פעולה, ייצוגיות, אמינות ומהימנות אישית .

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 22/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי לחוק הנוער טיפול והשגחה
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100% – 50%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

תיאור התפקיד הנדרש מעובד/ת סוציאלי/ת לפי חוק הנוער טיפול והשגחה –
 יסייע לילדים ובני נוער בסיכון וינקוט בכל הפעולות על מנת להגן על שלומם וביטחונם
הפיזי והנפשי.
 ריכוז מידע על הפונה ועל צרכיו, אבחון הבעיה, טיפול עצמאי במקרים מיוחדים.
 יצירת שת”פ עם בני משפחה וגורמי מקצוע רלבנטיים למען קידום הטיפול בקטין
ובמשפחתו.
 בניה ויישום תוכניות התערבות שנקבעות למשפחה ע”פ חוק ו/או לאור החוק.
 קבלת דיווחים במסגרת חוק העונשין – חובת דיווח בדיקתן וטיפול בהן ע”פ חוק ו/או
הפנייתן לגורמי טיפול מתאימים תוך התייעצות והפעלת שיקול דעת מקצועי.
 קיום קשרים עם מערכות ובעלי תפקידים בקהילה.
 עבודה פרטנית ומערכתית.
 ביצוע כל משימה אחרת שתוטל ע”י הממונה הישיר ו/או הממונים ברשות, לדוגמא: ריכוז
תוכניות, ריכוז תחום, השתתפות בוועדות וכו’.
תנאי סף להגשת מועמדות:
 תואר ראשון בעבודה סוציאלית או בתהליך של לימודי תואר שני, שנרכש במוסד המוכר
ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים
בחוץ לארץ – יש לצרף תעודה.
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים .
 בעל מינוי – תעודת עו”ס לחוק נוער או התחייבות ליציאה לקורס עו”ס לחוק נוער ולסיימו
בהצלחה עד שנה מתחילת העסקה ובהתאם לפתיחת קורס ע”י משרד הרווחה – יש לצרף
אישור/התחייבות.

ניסיון מקצועי:
 ניסיון של לפחות 3 שנים בעבודה סוציאלית, תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום עבודה
סוציאלית עם ילדים ובני נוער ו/או משפחות בסיכון מרחבית בלשכות רווחה ו/או
במחלקה לשירותים חברתיים.

דרישות תפקיד נוספות :
 יכולת ייצוגית בפני בתי משפט וגורמי טיפול .
 שליטה ביישומי מחשב.
 רישיון נהיגה בתוקף ורכב חובה.
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות על-פי דרישת המערכת.
 נכונות לבצע שעות כוננות על-פי דרישת המערכת.
 היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים, תשס”א- 2001.

כישורים אישיים :
 יכולת עבודה בצוות, ראיה מערכתית, דינאמיות וכושר הנעה עצמית, יכולת ארגון ותכנון
, כושר ביטוי בכתב ובע”פ, תודעת שירות גבוהה, גישה טיפולית ושרותית, יחסי אנוש
ויכולת עבודה בשיתופי פעולה, ייצוגיות, אמינות ומהימנות אישית .

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן