התחדשנו, מה דעתך

עובד/ת סוציאלי/ת – לתפקיד רכז/ת מרכז עוצמה ורכז/ת מיצוי זכויות חברתיות

תיאור

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 20/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי – לתפקיד רכז/ת מרכז עוצמה ורכזת מיצוי זכויות חברתיות
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 75%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

תיאור המשרה:
 אחריות להפעלת מרכז עוצמה ועל השירותים בו : פעולות קהילתיות, מיצוי זכויות,
תכניות תעסוקה וניהול כלכלי
 בניית תכניות עבודה שנתיות
 הדרכה וניהול של צוות המרכז
 ניהול תקציב מרכז עוצמה
 עבודה עם משפחות עפ”י התפיסה של ע”ס מודעת עוני
 עבודה עם קבוצות מיקוד ופעילים לצורך מיפוי צרכים, בניית התערבויות מתאימות
והפעלתן בשותפות עם הלקוחות.
 ארגון והפקת תכניות קהילתיות.
 מעורבות מול פעילים ומפגשי עבודה איתם.
 מקדם סדנאות למיצוי זכויות, הנגשת שירותים, חינוך ופנאי.
 ריכוז מידע על זכויות בתחומים שונים והנגשתם לציבור
 אחריות על פעילותו של “המרכז למיצוי זכויות”
 יזום פרויקטים בתחום של מיצוי זכויות
 בניית שותפויות עם גופים במגזר הציבורי והמגזר השלישי לצורך קידום מטרות המרכז

דרישות המשרה:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. יכולות בין אישיות גבוהות ועבודת בצוות
ג. . בעל יוזמה ויצירתיות
ד. יכולות ניסוח וכתיבה טובה
ה. יכולות ארגוניות וביצועיות גבוהות.
ו. עדיפות לבעלי ניסיון וידע בתחום של מיצוי זכויות ופרקטיקות קהילתיות
ז. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 20/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי – לתפקיד רכז/ת מרכז עוצמה ורכזת מיצוי זכויות חברתיות
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 75%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

תיאור המשרה:
 אחריות להפעלת מרכז עוצמה ועל השירותים בו : פעולות קהילתיות, מיצוי זכויות,
תכניות תעסוקה וניהול כלכלי
 בניית תכניות עבודה שנתיות
 הדרכה וניהול של צוות המרכז
 ניהול תקציב מרכז עוצמה
 עבודה עם משפחות עפ”י התפיסה של ע”ס מודעת עוני
 עבודה עם קבוצות מיקוד ופעילים לצורך מיפוי צרכים, בניית התערבויות מתאימות
והפעלתן בשותפות עם הלקוחות.
 ארגון והפקת תכניות קהילתיות.
 מעורבות מול פעילים ומפגשי עבודה איתם.
 מקדם סדנאות למיצוי זכויות, הנגשת שירותים, חינוך ופנאי.
 ריכוז מידע על זכויות בתחומים שונים והנגשתם לציבור
 אחריות על פעילותו של “המרכז למיצוי זכויות”
 יזום פרויקטים בתחום של מיצוי זכויות
 בניית שותפויות עם גופים במגזר הציבורי והמגזר השלישי לצורך קידום מטרות המרכז

דרישות המשרה:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. יכולות בין אישיות גבוהות ועבודת בצוות
ג. . בעל יוזמה ויצירתיות
ד. יכולות ניסוח וכתיבה טובה
ה. יכולות ארגוניות וביצועיות גבוהות.
ו. עדיפות לבעלי ניסיון וידע בתחום של מיצוי זכויות ופרקטיקות קהילתיות
ז. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן