התחדשנו, מה דעתך

עובד/ת סוציאלי/ת – רכז/ת תעסוקה

תיאור

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 24/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי – רכז/ת תעסוקה
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

תיאור המשרה:
 ליווי תעסוקתי לאוכלוסיות המתמודדות עם עוני והדרה.
 הובלה ויישום של פרויקט חברתי.
 איתור , יישוג וגיוס הצעירים
 אימון תעסוקתי אישי לאורך מסלול של ההכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימודים/
הכשרה מקצועית, התמדה וקידום.
 פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה
 פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב בעבודה
 תיווך למענים קיימים
 איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים עירוניים ואזוריים
רלוונטיים.
 עבודה בשותפות עם גורמי התעסוקה ביישוב )מרכז הזדמנות ולשכת התעסוקה(.

דרישות המשרה:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ג. העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב
ד. ניסיון בשילוב תעסוקתי – יתרון
ה. רקע בעבודה מול מעסיקים – יתרון
ו. יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים
ז. כושר ביטוי גבוה בכתב ובע”פ.
ח. שליטה בשפה העברית, ביישומי המחשב והאינטרנט

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי / חיצוני מס’ 24/2024
דרוש/ ה
עובד/ת סוציאלי – רכז/ת תעסוקה
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

תיאור המשרה:
 ליווי תעסוקתי לאוכלוסיות המתמודדות עם עוני והדרה.
 הובלה ויישום של פרויקט חברתי.
 איתור , יישוג וגיוס הצעירים
 אימון תעסוקתי אישי לאורך מסלול של ההכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימודים/
הכשרה מקצועית, התמדה וקידום.
 פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה
 פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב בעבודה
 תיווך למענים קיימים
 איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים עירוניים ואזוריים
רלוונטיים.
 עבודה בשותפות עם גורמי התעסוקה ביישוב )מרכז הזדמנות ולשכת התעסוקה(.

דרישות המשרה:
א. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ג. העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב
ד. ניסיון בשילוב תעסוקתי – יתרון
ה. רקע בעבודה מול מעסיקים – יתרון
ו. יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים
ז. כושר ביטוי גבוה בכתב ובע”פ.
ח. שליטה בשפה העברית, ביישומי המחשב והאינטרנט

הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן