התחדשנו, מה דעתך

עו”ס מועדונית ומשפחות

תיאור

מכרז פנימי/ חיצוני 16/2024
דרוש/ ה
עו”ס מועדוניות ומשפחות
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

מטרת העיסוק:
המועדונית הינה מסגרת ייחודית לקידומם של ילדים בגיל בית הספר היסודי. המועדוניות פועלות
משעות סיום הלימודים בבית הספר ועד שעות הערב. במועדונית הילדים נפגשים מידי יום, נהנים
מארוחת צהריים חמה, פעילות העשרה וחוגים, עזרה בהכנת שעורי בית, פעילויות ערכיות חינוכיות
ומגוונות.
צוות המועדונית כולל מדריכה ואם בית אשר בונים מעטפת מקצועית ומיטבית עבור ילדים החשופים
לגורמי סיכון. מטרת הצוות להוות דמויות משמעותיות עבור כל ילד, לקדם כל ילד עפ”י תכנית עבודה
אישית המותאמת לצרכים של כל ילד, לזמן לילדים מרחב מכיל ומוגן המעניק שוויון הזדמנויות לצמיחה
והצלחה.
המועדונית פועלת על בסיס שיתופי פעולה עם כל הגורמים המטפלים בילד – ההורים, המחנכים, בתי
הספר מהם מגיעים הילדים, גורמים טיפוליים ברווחה ובקהילה.
העוס”ית המלווה את שלוש המועדוניות )כל מועדונית מונה כ 15 ילדים( היא דמות משמעותית ביותר
בצוות המוביל את המועדוניות, היא שותפה, יוזמת, מלווה את הצוותים ואחראית לכך שכל ילד
במועדונית יקבל את המיטב ברמה הטיפולית – רגשית.

תיאור המשרה:
 אחריות על תהליכי גיוס וקליטה של הילדים למועדונית.
 הכרות משמעותית עם ילדי המועדוניות ובני משפחותיהם.
 חיבור בין ילדים או הורים לתכניות מתאימות בקהילה.
 פיתוח תוכניות אישיות וקבוצתיות שמטרתן חיזוק כל ילד במועדוניות.
 ליווי והנחייה של צוותי המועדוניות – הכשרה והעצמה של הצוותים, כולל פעולות לגיבוש
הצוות וחיזוקו.
 יצירה ופיתוח של קשר עם בעלי תפקידים וארגונים בקהילה העשויים לתרום לקידום ילדי
המועדוניות ) קשר עם משרד החינוך, עם עו”סיות של משפחות המועדונית, קשר עם יועצות
בתי הספר, גורמים ברשות ועוד (.
 אחריות על קיומן של מועצות פדגוגיות בהן כלל הגורמים המטפלים בילד מגבשים תכנית
המותאמת ומתאימה לכל ילד ) ניהול תהליך ההערכה של כל ילד (
 שותפות בוועדות, ישיבות הקשורות לילדי המועדונית .

דרישות המשרה:
א. עובד/ת סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם,
במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים, לא
תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם
המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם
בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם
להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ ” ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי/ חיצוני 16/2024
דרוש/ ה
עו”ס מועדוניות ומשפחות
תנאי שכר: בהתאם לרפורמת העובדים הסוציאליים
היקף משרה: 100%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

מטרת העיסוק:
המועדונית הינה מסגרת ייחודית לקידומם של ילדים בגיל בית הספר היסודי. המועדוניות פועלות
משעות סיום הלימודים בבית הספר ועד שעות הערב. במועדונית הילדים נפגשים מידי יום, נהנים
מארוחת צהריים חמה, פעילות העשרה וחוגים, עזרה בהכנת שעורי בית, פעילויות ערכיות חינוכיות
ומגוונות.
צוות המועדונית כולל מדריכה ואם בית אשר בונים מעטפת מקצועית ומיטבית עבור ילדים החשופים
לגורמי סיכון. מטרת הצוות להוות דמויות משמעותיות עבור כל ילד, לקדם כל ילד עפ”י תכנית עבודה
אישית המותאמת לצרכים של כל ילד, לזמן לילדים מרחב מכיל ומוגן המעניק שוויון הזדמנויות לצמיחה
והצלחה.
המועדונית פועלת על בסיס שיתופי פעולה עם כל הגורמים המטפלים בילד – ההורים, המחנכים, בתי
הספר מהם מגיעים הילדים, גורמים טיפוליים ברווחה ובקהילה.
העוס”ית המלווה את שלוש המועדוניות )כל מועדונית מונה כ 15 ילדים( היא דמות משמעותית ביותר
בצוות המוביל את המועדוניות, היא שותפה, יוזמת, מלווה את הצוותים ואחראית לכך שכל ילד
במועדונית יקבל את המיטב ברמה הטיפולית – רגשית.

תיאור המשרה:
 אחריות על תהליכי גיוס וקליטה של הילדים למועדונית.
 הכרות משמעותית עם ילדי המועדוניות ובני משפחותיהם.
 חיבור בין ילדים או הורים לתכניות מתאימות בקהילה.
 פיתוח תוכניות אישיות וקבוצתיות שמטרתן חיזוק כל ילד במועדוניות.
 ליווי והנחייה של צוותי המועדוניות – הכשרה והעצמה של הצוותים, כולל פעולות לגיבוש
הצוות וחיזוקו.
 יצירה ופיתוח של קשר עם בעלי תפקידים וארגונים בקהילה העשויים לתרום לקידום ילדי
המועדוניות ) קשר עם משרד החינוך, עם עו”סיות של משפחות המועדונית, קשר עם יועצות
בתי הספר, גורמים ברשות ועוד (.
 אחריות על קיומן של מועצות פדגוגיות בהן כלל הגורמים המטפלים בילד מגבשים תכנית
המותאמת ומתאימה לכל ילד ) ניהול תהליך ההערכה של כל ילד (
 שותפות בוועדות, ישיבות הקשורות לילדי המועדונית .

דרישות המשרה:
א. עובד/ת סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 23.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם,
במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים.
הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים, לא
תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם
המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 התאמות יינתנו לבעלי מוגבלות בהליך הקבלה לעבודה.
 תבחן עדיפות למועמד/ת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם
בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 מועמדים העונים על תנאי הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון חיצוני.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר , הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך . זאת בהתאם
להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ ” ח 1988 .
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן