התחדשנו, מה דעתך

עו”ס מניעת התעללות והזנחה באזרחים וותיקים מספר מכרז: 03/2023

תיאור

היקף משרה: 50%
דירוג: עובדים סוציאליים
כפיפות: למנהל המחלקה או למנהל מדור אזרחים ותיקים או למדריך ראש צוות

תואר המשרה:

 • אחראי על הובלת תחום ההתעללות והזנחה בזקנה במחלקה.
 • זיהוי ואיתור התעללות והזנחה בקרב לקוחות פוטנציאליים בגיל זקנה.
 • קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, בריאות, משטרה, עצמיות ועוד.
 • אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.
 • הקמת צוות רב מקצועי וריכוזו להתייעצות וגיבוש תכנית טיפול לאזרח הוותיק.
 • המטופל ביחידה בשילוב עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך
  ולתוכנית ההתערבות.
 • בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח והשותפים על פי יעדים, משימות
  לביצוע ותוצאות רצויות וביצוע תכנית ההתערבות על פי התוכנית שנקבעה.
 • הפעלת התערבויות חד פעמיות/קצרות טווח כגון טיפול, יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח
  בתחום התעללות והזנחה בזקנה.
 • טיפול פרטני ו/או קבוצתי באזרחים ותיקים בהתאם לצרכים ולאבחון.
 • תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו”ס
  המשפחה.
 • הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
 • בנייה ותחזוק ממשקי עבודה עם שירותים בקהילה בתחום התעללות והזנחה
  בזקנה כגון משטרה, בריאות, ביטוח לאומי וכד’.
 • ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית.
 • הובלת שולחן עגול וייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא התעללות והזנחה בזקנה.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידה, ויישומה כולל מימוש התקציב
 • ריכוז נתונים בתחום

להגשת מועמדת מקוונת >> לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

היקף משרה: 50%
דירוג: עובדים סוציאליים
כפיפות: למנהל המחלקה או למנהל מדור אזרחים ותיקים או למדריך ראש צוות

תואר המשרה:

 • אחראי על הובלת תחום ההתעללות והזנחה בזקנה במחלקה.
 • זיהוי ואיתור התעללות והזנחה בקרב לקוחות פוטנציאליים בגיל זקנה.
 • קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, בריאות, משטרה, עצמיות ועוד.
 • אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.
 • הקמת צוות רב מקצועי וריכוזו להתייעצות וגיבוש תכנית טיפול לאזרח הוותיק.
 • המטופל ביחידה בשילוב עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך
  ולתוכנית ההתערבות.
 • בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח והשותפים על פי יעדים, משימות
  לביצוע ותוצאות רצויות וביצוע תכנית ההתערבות על פי התוכנית שנקבעה.
 • הפעלת התערבויות חד פעמיות/קצרות טווח כגון טיפול, יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח
  בתחום התעללות והזנחה בזקנה.
 • טיפול פרטני ו/או קבוצתי באזרחים ותיקים בהתאם לצרכים ולאבחון.
 • תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו”ס
  המשפחה.
 • הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
 • בנייה ותחזוק ממשקי עבודה עם שירותים בקהילה בתחום התעללות והזנחה
  בזקנה כגון משטרה, בריאות, ביטוח לאומי וכד’.
 • ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית.
 • הובלת שולחן עגול וייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא התעללות והזנחה בזקנה.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידה, ויישומה כולל מימוש התקציב
 • ריכוז נתונים בתחום

להגשת מועמדת מקוונת >> לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן