התחדשנו, מה דעתך

עו”ס משפחות ותעסוקה מס’ מכרז 10/2023

תיאור

היקף משרה: 100%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

תיאור המשרה:

עו”ס משפחה (50%)

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע”י ייעוץ, טיפול ישיר
  ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ”י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
 • פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול
  באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה).
 • משפר מצבן של אוכלוסיות שטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות
  וקהילתיות.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 • מקיים קשר על לקוחות המוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
 • מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה
  לכך).
 • מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
 • מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
 • משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 • מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
 • חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת
  לאוכלוסייה.

עו”ס תעסוקה (50%)

 • ליווי תעסוקתי לאוכלוסיות המתמודדות עם עוני והדרה.
 • הובלה ויישום של פרויקט חברתי.
 • איתור , יישוג וגיוס הצעירים.
 • אימון תעסוקתי אישי לאורך מסלול של ההכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות
  בלימודים/ הכשרה מקצועית, התמדה וקידום.
 • פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה.
 • פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב בעבודה.
 • תיווך למענים קיימים.
 • איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים עירוניים
  ואזוריים רלוונטיים.

לפרטים נוספים ודרישות התפקיד >> לחצו כאן

להגשת מועמדות באופן מקוון >> לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

היקף משרה: 100%
כפיפות: למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה

תיאור המשרה:

עו”ס משפחה (50%)

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע”י ייעוץ, טיפול ישיר
  ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ”י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
 • פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול
  באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה).
 • משפר מצבן של אוכלוסיות שטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות
  וקהילתיות.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 • מקיים קשר על לקוחות המוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
 • מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה
  לכך).
 • מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
 • מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
 • משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 • מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
 • חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת
  לאוכלוסייה.

עו”ס תעסוקה (50%)

 • ליווי תעסוקתי לאוכלוסיות המתמודדות עם עוני והדרה.
 • הובלה ויישום של פרויקט חברתי.
 • איתור , יישוג וגיוס הצעירים.
 • אימון תעסוקתי אישי לאורך מסלול של ההכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות
  בלימודים/ הכשרה מקצועית, התמדה וקידום.
 • פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה.
 • פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב בעבודה.
 • תיווך למענים קיימים.
 • איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים עירוניים
  ואזוריים רלוונטיים.

לפרטים נוספים ודרישות התפקיד >> לחצו כאן

להגשת מועמדות באופן מקוון >> לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן