התחדשנו, מה דעתך

רכז/ת לבית חווה ורכז/ת היסעים

תיאור

מכרז פנימי / חיצוני 2024/10
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה:
רכז/ת לבית חווה ורכז/ת היסעים (סה”כ 50% משרה)

רכז/ת לבית חווה
היקף משרה : %25 , עבודה בין השעות 19:00 – 13:00
כפיפות: מנכ”ל המועצה מונחה מקצועית ע”י משרד הרווחה
תנאי העסקה : משרה בלתי צמיתה – חוזה פרוייקטלי
תיאור התפקיד:
ייעוד:
מסגרת הארכת יום לילדים ומתבגרים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בגילאי 8-21 , המוכרים
ע”י משרד הרווחה והביטחון החברתי ומתגוררים בקהילה.
תחומי אחריות:
 אחראי להפעלה השוטפת של מסגרת הארכת יום עבור ילדים עם מוגבלויות וצרכים
מיוחדים בהתאם למדיניות משרד הרווחה.
 אחריות לשלומם, בריאותם, חינוכם והזנתם של החניכים במסגרת.
 אחריות לניהול היום יומי של המסגרת מבחינה מקצועית, טיפולית ושיקומית.
 אחריות על בניית תוכנית קידום אישיות לחניכים, הכוללות הקניית כישורי חיים והרגלי
עבודה.
 אחריות לגיבוש תכנית העבודה של המסגרת, לביצועה ולבקרה על יישומה.
 אחריות לקביעה, הטמעה ויישום נהלי עבודה.
 אחראי לקיום יחסי עבודה תקינים עם כל צוות העובדים והמתנדבים במסגרת, מתוך
ראיה של שיתוף פעולה, למען טובת המסגרת והחניכים.
 אחריות לטיפוח הקשר המקצועי והתפקודי של המסגרת עם השירותים החברתיים
והמסגרות החינוכיות.
 אחריות על פיתוח וטיפוח קשר שוטף ופורה עם הורי החניכים.
 אחריות לשלמות ותקינות רכוש המסגרת.
 יצירת קשר ומעורבות מקצועית ותפקודית עם הקהילה לצורך איתור מועמדים נוספים
העשויים להפיק תועלת מהשירותים הניתנים במסגרת.
 אחריות על קליטתם של חניכים חדשים למסגרת ודאגה לשילובם.
 אחריות לביצוע הנהלים הנדרשים בהתאם למדיניות משרד הרווחה והביטחון החברתי.
 אחריות לביצוע כל תפקיד, משימה או מטלה בהתאם לצורך.
תנאים מקדימים למינוי:
דרישות התפקיד:
יתרון לניסיון בעבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים
יתרון לניסיון עבודה עם ילדים
סבלנות, יכולת הכלה
חשיבה יצירתית
יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

רכז/ת מתאם/ת הסעות
היקף משרה : 25%
כפיפות: ראש מינהל חינוך מונחה מקצועית ע”י משרד החינוך
תנאי העסקה : משרה בלתי צמיתה – חוזה פרוייקטלי
תיאור התפקיד:
ייעוד:
מסגרת הארכת יום לילדים ומתבגרים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בגילאי 3-21 , המוכרים
ע”י משרד הרווחה והביטחון החברתי ומתגוררים בקהילה.
תחומי אחריות:
 אחראי/ת על תכנון, ניהול, הפעלה ופיקוח על מערך הסעות תלמידים למוסדות חינוך,
רגיל ומיוחד, עפ”י חוזרי מנכ”ל משרד החינוך, התקנות וההוראות בנושא הסעות, וכן
עפ”י חוקים אחרים בתחום זה .  הכנה וניהול של מסלולי הסעות תלמידים בחינוך המיוחד, לרבות שיבוץ ושילוב תלמידים
אלה בהסעות בצורה מיטבית .  גיוס, קליטה ושיבוץ כ”א לתפקיד מלווי הסעות בחינוך המיוחד, לרבות מילוי דיווחי
נוכחות והיעדרויות ו/או שינויים בנתוני העסקתם ו/או מילוי מקומם .  ניהול נושא זכאות תלמידים בהשתתפות הרשות בהוצאות להסעות בתחבורה הציבורית,
לרבות הכנה והפצה של רשימות תלמידים זכאים לכרטיסי נסיעה בתחבורה זו, בהתאם
להנחיות ולהוראות של משרד החינוך .  פירוט ופרסום של כל מסלולי וקווי התחבורה הציבורית אשר יכולים לשרת את כלל
התלמידים ביישוב .  ליווי וסיוע בהכנת כל תשתית הנתונים הנדרשת לפרסום מכרז לבחירת קבלני הסעות
תלמידים בחינוך הרגיל והמיוחד, הכל עפ”י הנחיות והוראות של משרד החינוך .  פיקוח, מעקב ובקרה אחר ביצוע הסעות תלמידים בחינוך הרגיל והמיוחד והקפדה על
בטיחותן . בדיקה ומעקב אחר התשלומים לקבלני ההסעות עפ”י החשבונות המוגשים לאישור
והעברתם לגזברות לתשלום .  דיווח על מסלולי הסעות ותלמידים למשרד החינוך .  דיווח, בדיקה ומעקב אחר השתתפות משרד החינוך בהחזר עלויות ההסעות .
 דיווחים תקופתיים למשרד החינוך על לימודים בחופשות, ביטול הסעות, חודש לימודים
נוסף, תוספת הסעות או מסלולים ועוד .  בדיקה וטיפול בתלונות הורים ומנהלים, קיום קשר רציף עם קבלני ההסעות, ביקורת
בהפעלת רכבי הסעות בשטח, פנייה לוועדת חריגים במקרים מיוחדים וכו ‘.  אחריות על דיווחי נוכחות של המלווים.
 ביצוע מטלות ומשימות נוספות של מחלקת החינוך בהתאם לקביעת מנהל/ת המחלקה
והנחיותיו/ה . ניסיון תעסוקתי בתחום עסוק המשרה או בתחומים בעלי זיקה למטלות הכרוכות בה. במשך שנה אחת
לפחות .
ידע והשכלה:
בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
התשע”ג- 2012 .
או
תעודת סמיכות לרבנות )”יורה יורה”( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר
שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש
הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
ניסיון מקצועי
ניסיון תעסוקתי בתחום עיסוק המשרה או בתחומים בעלי זיקה למטלות הכרוכות בה. במשך שנה אחת
לפחות
ניסיון ניהולי:
 ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
 מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
 ארגון וסדר
 נשיאה באחריות
 קפדנות ודייקנות בביצוע.
 אמינות ומהימנות אישית .

 זמינות.
 יחסי אנוש ותקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה עם תלמידים והורים .  אחריות ורצינות, נאמנות, מסירות ומחויבות .  נכונות לעבודה בתנאי לחץ ובשעות לא שגרתיות .
דרישות נוספות:
 ידע, ניסיון ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ועם מערכות ממוחשבות .
 היעדר רישום פלילי : היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי / חיצוני 2024/10
למועצה המקומית ירוחם דרוש/ה:
רכז/ת לבית חווה ורכז/ת היסעים (סה”כ 50% משרה)

רכז/ת לבית חווה
היקף משרה : %25 , עבודה בין השעות 19:00 – 13:00
כפיפות: מנכ”ל המועצה מונחה מקצועית ע”י משרד הרווחה
תנאי העסקה : משרה בלתי צמיתה – חוזה פרוייקטלי
תיאור התפקיד:
ייעוד:
מסגרת הארכת יום לילדים ומתבגרים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בגילאי 8-21 , המוכרים
ע”י משרד הרווחה והביטחון החברתי ומתגוררים בקהילה.
תחומי אחריות:
 אחראי להפעלה השוטפת של מסגרת הארכת יום עבור ילדים עם מוגבלויות וצרכים
מיוחדים בהתאם למדיניות משרד הרווחה.
 אחריות לשלומם, בריאותם, חינוכם והזנתם של החניכים במסגרת.
 אחריות לניהול היום יומי של המסגרת מבחינה מקצועית, טיפולית ושיקומית.
 אחריות על בניית תוכנית קידום אישיות לחניכים, הכוללות הקניית כישורי חיים והרגלי
עבודה.
 אחריות לגיבוש תכנית העבודה של המסגרת, לביצועה ולבקרה על יישומה.
 אחריות לקביעה, הטמעה ויישום נהלי עבודה.
 אחראי לקיום יחסי עבודה תקינים עם כל צוות העובדים והמתנדבים במסגרת, מתוך
ראיה של שיתוף פעולה, למען טובת המסגרת והחניכים.
 אחריות לטיפוח הקשר המקצועי והתפקודי של המסגרת עם השירותים החברתיים
והמסגרות החינוכיות.
 אחריות על פיתוח וטיפוח קשר שוטף ופורה עם הורי החניכים.
 אחריות לשלמות ותקינות רכוש המסגרת.
 יצירת קשר ומעורבות מקצועית ותפקודית עם הקהילה לצורך איתור מועמדים נוספים
העשויים להפיק תועלת מהשירותים הניתנים במסגרת.
 אחריות על קליטתם של חניכים חדשים למסגרת ודאגה לשילובם.
 אחריות לביצוע הנהלים הנדרשים בהתאם למדיניות משרד הרווחה והביטחון החברתי.
 אחריות לביצוע כל תפקיד, משימה או מטלה בהתאם לצורך.
תנאים מקדימים למינוי:
דרישות התפקיד:
יתרון לניסיון בעבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים
יתרון לניסיון עבודה עם ילדים
סבלנות, יכולת הכלה
חשיבה יצירתית
יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

רכז/ת מתאם/ת הסעות
היקף משרה : 25%
כפיפות: ראש מינהל חינוך מונחה מקצועית ע”י משרד החינוך
תנאי העסקה : משרה בלתי צמיתה – חוזה פרוייקטלי
תיאור התפקיד:
ייעוד:
מסגרת הארכת יום לילדים ומתבגרים בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בגילאי 3-21 , המוכרים
ע”י משרד הרווחה והביטחון החברתי ומתגוררים בקהילה.
תחומי אחריות:
 אחראי/ת על תכנון, ניהול, הפעלה ופיקוח על מערך הסעות תלמידים למוסדות חינוך,
רגיל ומיוחד, עפ”י חוזרי מנכ”ל משרד החינוך, התקנות וההוראות בנושא הסעות, וכן
עפ”י חוקים אחרים בתחום זה .  הכנה וניהול של מסלולי הסעות תלמידים בחינוך המיוחד, לרבות שיבוץ ושילוב תלמידים
אלה בהסעות בצורה מיטבית .  גיוס, קליטה ושיבוץ כ”א לתפקיד מלווי הסעות בחינוך המיוחד, לרבות מילוי דיווחי
נוכחות והיעדרויות ו/או שינויים בנתוני העסקתם ו/או מילוי מקומם .  ניהול נושא זכאות תלמידים בהשתתפות הרשות בהוצאות להסעות בתחבורה הציבורית,
לרבות הכנה והפצה של רשימות תלמידים זכאים לכרטיסי נסיעה בתחבורה זו, בהתאם
להנחיות ולהוראות של משרד החינוך .  פירוט ופרסום של כל מסלולי וקווי התחבורה הציבורית אשר יכולים לשרת את כלל
התלמידים ביישוב .  ליווי וסיוע בהכנת כל תשתית הנתונים הנדרשת לפרסום מכרז לבחירת קבלני הסעות
תלמידים בחינוך הרגיל והמיוחד, הכל עפ”י הנחיות והוראות של משרד החינוך .  פיקוח, מעקב ובקרה אחר ביצוע הסעות תלמידים בחינוך הרגיל והמיוחד והקפדה על
בטיחותן . בדיקה ומעקב אחר התשלומים לקבלני ההסעות עפ”י החשבונות המוגשים לאישור
והעברתם לגזברות לתשלום .  דיווח על מסלולי הסעות ותלמידים למשרד החינוך .  דיווח, בדיקה ומעקב אחר השתתפות משרד החינוך בהחזר עלויות ההסעות .
 דיווחים תקופתיים למשרד החינוך על לימודים בחופשות, ביטול הסעות, חודש לימודים
נוסף, תוספת הסעות או מסלולים ועוד .  בדיקה וטיפול בתלונות הורים ומנהלים, קיום קשר רציף עם קבלני ההסעות, ביקורת
בהפעלת רכבי הסעות בשטח, פנייה לוועדת חריגים במקרים מיוחדים וכו ‘.  אחריות על דיווחי נוכחות של המלווים.
 ביצוע מטלות ומשימות נוספות של מחלקת החינוך בהתאם לקביעת מנהל/ת המחלקה
והנחיותיו/ה . ניסיון תעסוקתי בתחום עסוק המשרה או בתחומים בעלי זיקה למטלות הכרוכות בה. במשך שנה אחת
לפחות .
ידע והשכלה:
בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
התשע”ג- 2012 .
או
תעודת סמיכות לרבנות )”יורה יורה”( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר
שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש
הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
ניסיון מקצועי
ניסיון תעסוקתי בתחום עיסוק המשרה או בתחומים בעלי זיקה למטלות הכרוכות בה. במשך שנה אחת
לפחות
ניסיון ניהולי:
 ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
 מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
 ארגון וסדר
 נשיאה באחריות
 קפדנות ודייקנות בביצוע.
 אמינות ומהימנות אישית .

 זמינות.
 יחסי אנוש ותקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה עם תלמידים והורים .  אחריות ורצינות, נאמנות, מסירות ומחויבות .  נכונות לעבודה בתנאי לחץ ובשעות לא שגרתיות .
דרישות נוספות:
 ידע, ניסיון ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ועם מערכות ממוחשבות .
 היעדר רישום פלילי : היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת
מועמדותם. במידה והתהליך הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך
היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי
מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה
ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות
אם המועמד/ת כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 “הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה
הישראלית ללא הבדל דת רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,
התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול
מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים
שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן