התחדשנו, מה דעתך

רכז/ת קהילתי/ת – הרשות לביטחון קהילתי

תיאור

מכרז פנימי/ חיצוני מס’ 07/2024
דרוש/ ה
רכז/ת בטחון וקהילה – הרשות לביטחון קהילתי
דרוג ודרגה: דרוג מנהלי 8-6
היקף משרה: 50%
כפיפות: מנהל יישובי הרשות לביטחון קהילתי

תיאור התפקיד:
העבודה הקהילתית במסגרת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, מאגדת בתוכה את כלל הפעולות באמצעותן
מזהים, מגייסים ורותמים תושבים לטובת הגברת הביטחון האישי/הקהילתי ברשות המקומית. פעילות זו כוללת
בתוכה שילוב תושבים ומתנדבים במניעה, הגנה על קורבנות, הגברת דיווח לגורמי טיפול ואכיפה ושיפור התנאים
המקדמים ביטחון אישי/קהילתי ברשות המקומית.
פעולות של גיוס מתנדבים ופעילים, ארגון הכשרה, הפעלת מתנדבים במיזמים קהילתיים, ארגון פעילות הסברה
קהילתית מתמשכת ועוד.
תחומי אחריות:
1. הובלה של תכניות מניעה קהילתיות בעלות מטרות מוגדרות, הדורשת עבודה עם נציגי הקהילה )לדוגמא
עבודה עם סוחרים במרכז מסחרי שזוהה כמוקד התנהגות אנטי חברתית, עבודה עם בעלי פאבים
במקומות בילוי ועוד(.
2. גיוס הורים וארגון פעילות קהילתית שקהל היעד שלה הוא הורים, כדוגמת סדנאות הורים, התנדבות
הורים, הרצאות קהילתיות.
3. הובלת פעילות בקרב מגזר או קהל יעד מוגדר )כדוגמת, תושבים בשכונה של מגזר חרדי, יוצאי אתיופיה,
תושבי שכונה נבחרת ב”עיר מעורבת” ועוד(. פעילות זו תכלול גיוס ועבודה עם פעילים ומתנדבים, אחריות
על קיום תכניות של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, לקהל היעד הנבחר ועוד.
4. עבודה עם פעילי שכונה.
5. ארגון פעילויות קהילתיות למניעת אלימות במשפחה )לדוגמא יום עיון, תכנית הכשרה לבלניות /
קוסמטיקאיות(.
6. גיוס, בנייה וארגון של תכנית הכשרה, השמה וליווי של מתנדבים ביוזמות קהילתיות שנועדות למנוע
התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער, להגביר ביטחון, לצמצם אלימות, לתמוך בקורבנות ועוד.
7. קידום תהליכים של יישוב סכסוכים בקהילה.
תנאים מקדימים למינוי:
1. עבודת “שטח” בשעות לא שגרתיות ובזירות בהן נדרשת פעילות קהילתית )שכונה, מקומות בילוי וכדו'(.
2. זמינות לעבודה עם תושבים ופעילים.
3. יכולת הובלה והנעה של פעילים ומתנדבים.
4. היכרות משמעותית עם המאפיינים התרבותיים של קהל היעד.
דרישות סף
 12 שנות לימוד
 תואר ראשון בחינוך/חינוך בלתי פורמאלי/קרימינולוגיה/ מגדר/ מדעי הרוח – יתרון
 ניסיון בעבודה בקהילה ובהפעלת יוזמות הרלוונטיות לתפקיד – יתרון
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך
הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור
המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר,
בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד/ת
כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 ” הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית ללא הבדל דת
רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא
הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

מכרז פנימי/ חיצוני מס’ 07/2024
דרוש/ ה
רכז/ת בטחון וקהילה – הרשות לביטחון קהילתי
דרוג ודרגה: דרוג מנהלי 8-6
היקף משרה: 50%
כפיפות: מנהל יישובי הרשות לביטחון קהילתי

תיאור התפקיד:
העבודה הקהילתית במסגרת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, מאגדת בתוכה את כלל הפעולות באמצעותן
מזהים, מגייסים ורותמים תושבים לטובת הגברת הביטחון האישי/הקהילתי ברשות המקומית. פעילות זו כוללת
בתוכה שילוב תושבים ומתנדבים במניעה, הגנה על קורבנות, הגברת דיווח לגורמי טיפול ואכיפה ושיפור התנאים
המקדמים ביטחון אישי/קהילתי ברשות המקומית.
פעולות של גיוס מתנדבים ופעילים, ארגון הכשרה, הפעלת מתנדבים במיזמים קהילתיים, ארגון פעילות הסברה
קהילתית מתמשכת ועוד.
תחומי אחריות:
1. הובלה של תכניות מניעה קהילתיות בעלות מטרות מוגדרות, הדורשת עבודה עם נציגי הקהילה )לדוגמא
עבודה עם סוחרים במרכז מסחרי שזוהה כמוקד התנהגות אנטי חברתית, עבודה עם בעלי פאבים
במקומות בילוי ועוד(.
2. גיוס הורים וארגון פעילות קהילתית שקהל היעד שלה הוא הורים, כדוגמת סדנאות הורים, התנדבות
הורים, הרצאות קהילתיות.
3. הובלת פעילות בקרב מגזר או קהל יעד מוגדר )כדוגמת, תושבים בשכונה של מגזר חרדי, יוצאי אתיופיה,
תושבי שכונה נבחרת ב”עיר מעורבת” ועוד(. פעילות זו תכלול גיוס ועבודה עם פעילים ומתנדבים, אחריות
על קיום תכניות של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, לקהל היעד הנבחר ועוד.
4. עבודה עם פעילי שכונה.
5. ארגון פעילויות קהילתיות למניעת אלימות במשפחה )לדוגמא יום עיון, תכנית הכשרה לבלניות /
קוסמטיקאיות(.
6. גיוס, בנייה וארגון של תכנית הכשרה, השמה וליווי של מתנדבים ביוזמות קהילתיות שנועדות למנוע
התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער, להגביר ביטחון, לצמצם אלימות, לתמוך בקורבנות ועוד.
7. קידום תהליכים של יישוב סכסוכים בקהילה.
תנאים מקדימים למינוי:
1. עבודת “שטח” בשעות לא שגרתיות ובזירות בהן נדרשת פעילות קהילתית )שכונה, מקומות בילוי וכדו'(.
2. זמינות לעבודה עם תושבים ופעילים.
3. יכולת הובלה והנעה של פעילים ומתנדבים.
4. היכרות משמעותית עם המאפיינים התרבותיים של קהל היעד.
דרישות סף
 12 שנות לימוד
 תואר ראשון בחינוך/חינוך בלתי פורמאלי/קרימינולוגיה/ מגדר/ מדעי הרוח – יתרון
 ניסיון בעבודה בקהילה ובהפעלת יוזמות הרלוונטיות לתפקיד – יתרון
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון 19.06.2024 בקישור זה
למען הסר ספק, רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם. במידה והתהליך
הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים. הדרך היחידה להגשת מועמדות היא באמצעות הקישור
המצורף באתר המועצה – דרושים – מכרזי מש”א, לא תתקבל הגשת מועמדות בדרך אחרת.
להגשת מועמדות בטופס מקוון לחץ כאן
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר,
בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה .
 בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד/ת
כשיר/ה לבצוע התפקיד.
 ” הרשות המקומית פועלת לקדם העסקה מגוונת ומכילה לכלל האוכלוסיות בחברה הישראלית ללא הבדל דת
רקע ומגדר. בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, התשפ”א 2021 – תינתן עדיפות למועמד
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם למול מועמדים בעלי כישורים דומים”.
 ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא
הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
בכבוד רב,
עו”ד נילי אהרון
ראש המועצה

להגשת מועמדות לחצו כאן

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן