התחדשנו, מה דעתך

למה חשוב לעבוד עם רישיון עסק

עבודה עם רישיון עסק היא חובה על פי החוק, ופעילות ללא רישיון עסק או אף רישיון שפג תוקפו, הינה עבירה פלילית שדינה החל מקנות ועד למאסר. אך מעבר לעמידה בחוקים, חשוב להבין את המשמעות העומדת מאחוריהם וכיצד היא נועדה להגן על בעל העסק, עובדיו וקהל לקוחותיו, ואף להוות יתרון תחרותי.ראשית, רישיון העסק מבטיח את פעילותו […]

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לרישיון עסק

טופס בקשה לרישיון עסק חתום על ידי מגיש הבקשה. פרטי בעל העסק וזכויותיו בנכס בו פועל העסק: צילום ת.ז. בעל העסק במידה ובעל העסק הוא תאגיד יצורפו – מסמכי התאגדות החברה ותדפיס עדכני מרשם החברות. אישור עו”ד או רו”ח עדכני שבו יפורטו שמות ומספרי תעודות זהות מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) ובעלי זכויות החתימה בשם […]

קישורים לאתרי רישוי עסקים של משרדי הממשלה השונים

טרם הכנת הבקשה לרישיון עסק מומלץ להתעדכן גם במידע המצוי באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה הרלוונטיים כדי לברר דרישותיהם למתן רישיון עסק. משרד הפנים/ממשל זמין משרד להגנת הסביבה משטרת ישראל משרד העבודה והרווחה משרד החקלאות ופיתוח הספר משרד הבריאות הרשות הארצית לכבאות והצלה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , משרד המשפטים – נגישות

מידע ראשוני להגשת בקשה לרישיון עסק

הקפדה על שלב קריטי זה, תאפשר לכם תכנון נכון של העסק תוך ידיעה והיכרות עם דרישות התקינה והגופים השונים. מחלקת רישוי וקידום עסקים בירוחם מזמינה את כל בעלי העסקים לפגישת אפיון ראשוני במסגרתה תוכלו לקבל מידע חיוני שיסייע לכם להימנע מסנקציות משפטיות וגם מידע על סיוע והטבות ייחודיות לעסקים בירוחם.עד אז, ריכזנו עבורכם את השלבים […]

התוכניות שיש להגיש עם הבקשה לרישוי עסק

1. תרשים סביבה תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין. בתרשים סביבה יצוינו – הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ”ט-1969; מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד […]

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן