התחדשנו, מה דעתך

השלבים לקבלת רישיון עסק

תהליך תכנון העסק הוא מהותי להצלחתו וקבלת מידע מקדים אודות העסק, התקינה ודרישת הרשויות השונות, הינה חיונית לבעל העסק בבואו לקבל החלטות מהותיות בתהליכי התכנון. לכן, מיפינו עבורכם בקצרה את השלבים המרכזיים בתהליך רישוי עסק בירוחם

שלב 1: קבלת מידע מקדים

המידע המקדים יחסוך לכם זמן רב, הוצאות כספיות מיותרות ויחסוך ביצוע רכש ופעולות שייתכן ואינן עומדות בתקנים. לאחר קבלת המידע, תדעו עם אילו בעלי מקצוע עליכם לעבוד, מהן מגבלות העיצוב הפיזי של העסק, תשתיות, נהלי חירום ועוד, באופן שישפיע על תכנון כלל העסק.

המידע המקדים יימסר לכם על ידי צוות המחלקה לרישוי וקידום עסקים, כשירות חינם. מידע מפורט ניתן גם ממחלקות המועצה השונות ומומלץ קודם לכן, להגיע לפגישה אישית במחלקת רישוי וקידום עסקים, במסגרתה יתואר בפניכם תהליך הרישוי ותוכלו לקבל מידע אישי המותאם לכם, אודות העסק שאתם מתכננים לפתוח. המדובר במידע מידע חיוני אשר יסייע לכם להימנע מסנקציות משפטיות וגם מידע על סיוע והטבות ייחודיות לעסקים בירוחם.

לתיאום ולבירורים ניתן ליצור קשר עם מנהלת המחלקה, הגב’ שגית בהסטקר, בטלפון: 050-2020832 | דוא”ל: [email protected]

לקריאה נוספת אודות קבלת מידע מקדים לרישוי העסק – לחצו כאן

שלב 2: תכנון העסק והכנת תוכנית

יש להכין תוכניות על ידי בעל מקצוע מסומך אשר מוגדר בחוק: אדריכל, מהנדס, הנדסאי בניין. התוכנית צריכה לכלול את המסמכים הבאים:

 • תרשים סביבה בקנה מידה של 1:2500 כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א’). 
 • מפה מצבית בקנה מידה של 1:250 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א’). 
 • תכנית העסק בקנה מידה של 1:100 סעיף 14 (א’).
 • בבתי אוכל- תכנית העסק בקנה מידה של 1:50. 

על פי החוק,  יש להגיש את התכניות בגרמושקה בשלושה העתקים+ קובץ דיגיטלי.

שלב 3: הגשת הבקשה ותשלום אגרה לפתיחת הבקשה

המחלקה לרישוי עסקים השיקה שירות דיגיטלי המאפשר לכלל בעלי העסקים, חדשים וקיימים לנהל באמצעות האתר העירוני את הליך הגשת הבקשה לרישיון עסק, בשקיפות מלאה תוך צמצום לוחות זמנים לטיפול. השירות פועל בכל שעות היממה ומאפשר הגשת בקשה לרישיון עסק, קליטת מסמכים, הזנת תוכניות תקינות, תשלום אגרה וקבלת אישור הגשה.

את העותקים הפיזיים של התוכנית האדריכלית של העסק יש להביא באופן פיזי למחלקה לרישוי עסקים.

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום חוזה שכירות, או חוזה קנייה, או מסמך טאבו או זיכרון דברים, או תצהיר מעורך דין בנושא הנכס, על שם החברה או השותפות.
 • מספר חשבון ארנונה (מספר הנכס ומספר המשלם).
 • צילום תעודה מרשם החברות או השותפות (חברה/ שותפות בלבד).
 • מסמך מעורך דין או רואה חשבון, שבו יהיו רשומים שמות מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) ומספרי תעודות הזהות שלהם (חברה/ שותפות בלבד).
 • 3 העתקים של התכניות ההנדסיות (גרמושקות), חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק+ עותק דיגיטלי.

רשות הרישוי ו/ או נותן האישור רשאים, במידת הצורך, לדרוש מהמבקש פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק. כמו כן, ייתכן כי לשם בדיקת הבקשה, יידרש  מגיש הבקשה לצרף לתכנית העסק חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים.

שלב 4: בדיקת הבקשה על ידי גורמי הרישוי

• מנהלת רישוי עסקים תבדוק את קיום המסמכים הנדרשים, תעדכן את נתוני הבקשה במערכת, ותעביר לגורמי הרישוי לבדיקה ואישור. גורמי הרישוי הנדרשים לאישור נקבעים בהתאם לסוג העסק והבקשה של בעל העסק לפי צו רישוי עסקים. (לצו לרישוי עסקים לחץ כאן)

• גורמי הרישוי יתנו מענה לבקשה בתוך 30 יום. אם לא, מנהלת רישוי עסקים מוסמכת להעביר להם תזכורת נוספת ולהמתין לתשובתם 7 ימים נוספים. אי החזרת תשובה במועד תתפרש כאישור להוצאת היתר זמני עד לקבלת התייחסות אחרת בהתאם להנחיות החוק.

• מהנדס המועצה יבדוק עמידת הנתונים בחוק התכנון והבניה (שימוש חורג מיעוד קרקע, חריגה מהיתר בניה, בניה ללא היתר וכו’). במידה והעסק אינו עומד בתקנות חוק תכנון ובניה, בעל העסק יצטרך לעבור הליך להסדרת החריגות אל מול אגף הנדסה. 

לאחר בדיקת גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:
• כל גורמי הרישוי מאשרים –> בעל העסק יכול לקבל רישיון.
• חלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים –> על בעל העסק להוכיח כי עומד בתנאים אלה. עם הוכחת העמידה בתנאים, בעל העסק יכול לקבל רישיון.
• אחד או יותר מגורמי הרישוי מחזירים סירוב –> בעל העסק לא יכול לקבל רישיון. במקרים אלה על בעל העסק להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב.
• במקרים בהם גורמי הרישוי לא הגיבו בפרק הזמן הקבוע בחוק –> ניתן לתת לבעל העסק היתר זמני (תלוי במהות העסק ורמת הסיכון בהפעלתו ללא בדיקת גורמי הרישוי).

שלב 5: הנפקת רישיון עסק

אתם כבר ממש בסוף התהליך!

 1. מנהלת רישוי עסקים תקלוט למערכת כל חוות דעת המגיעה מגורמי הרישוי למחלקה ותתויק בתיק הרישוי הרלוונטי.
 2. לאחר שכל גורמי הרישוי אישרו, מנהלת מחלקת רישוי העסקים תנפיק את הרישיון לאישור לבעלי הסמכה כרשות רישוי לחתימה – ראש הרשות.
 3. מנהלת רישוי עסקים תיידע את בעל העסק כי הרישיון שלו אושר.
 4. עם החתימה על הרישיון/ היתר זמני ניתן למסור את הרישיון לבעל העסק בהתאם לתיאום מראש.
 5. הודעה על הוצאת הרישיון, תישלח לנותני הרישוי.

ברכות, יש לכם רישיון עסק!

אנו מאחלים לכם צמיחה והתפתחות ומזכירים שאנחנו פה בשבילכם, עם מידע, פתרונות וסיוע | לקבלת מידע עבור “מה חשוב לדעת לפני פתיחת עסק” לחץ כאן

מנהלת מחלקת רישוי עסקים- שגית בהסטקר 0502020832 | [email protected] «» מנהלת המחלקה לקידום עסקים- יפית קמחי-אלנהורן 0503062604 | [email protected]

 

 
תתחדשו! האתר בהרצה
נשמח לשמוע את דעתכם כאן